Ange ditt sökord

Det verkar som om östrogen har en positiv effekt vad gäller att minska risken att insjukna i svår covid-19 och dö. Däremot verkar det inte som om minskad mängd testosteron för män skulle ha någon positiv effekt i detta sammanhang.  Foto: Shutterstock

Det verkar som om östrogen har en positiv effekt vad gäller att minska risken att insjukna i svår covid-19 och dö. Däremot verkar det inte som om minskad mängd testosteron för män skulle ha någon positiv effekt i detta sammanhang. Foto: Shutterstock

Östrogen kan skydda mot död i covid-19

Forskning från Umeå universitet pekar mot att det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en viss skyddande effekt mot att bli svårt sjuk och avlida i covid-19. Detta skulle kunna förklara varför det har varit större risk för män att avlida under pandemin än för kvinnor.

Annons:

– Resultaten är så pass intressanta att det är motiverat att gå vidare med kliniska studier. Däremot är det absolut olämpligt att själv börja experimentera med tillskott eftersom östrogen också kan ge en rad mer eller mindre svåra biverkningar och bara ska tas i samråd med läkare, säger Malin Sund, professor vid Umeå universitet och första författare till studien.

Minskad dödlighet vid covid-19 tack vare östrogen

Forskare vid Umeå universitet har i en registerstudie jämfört dödstalen i början på pandemin för kvinnor med covid-19-diagnos som redan behandlades med läkemedel som höjde respektive sänkte östrogennivåerna. Resultaten visade att risken för dödsfall i covid-19 i för gruppen i studien som fick tillskott av östrogen var mindre än hälften (2,1 procent) jämfört med kontrollgruppen, där dödligheten låg på 4,6 procent.

– Det är en signifikant minskad dödlighet som visar samband med just östrogentillskott. Detta vet vi eftersom vi har rensat för möjliga bakgrundsfaktorer, säger Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid Umeå universitet och senior författare till studien.

Testosteron vid svår covid-19

Man vet att risken att drabbas allvarligt och dö i covid-19 är betydligt större för män än för kvinnor. Man har funderat kring om det kan bero på det manliga könshormonet testosteron. Vid tidigare forskning har man inte kunnat visa någon sänkning av risken för dödlighet i covid-19, bland dem som fick testosteronsänkande läkemedel. Det krävs dock randomiserade behandlingsstudier för att bekräfta fynden att det kvinnliga könshormonet östrogen skulle kunna förklara skillnaden i dödlighet mellan könen.

Vaccinering vid östrogensänkande behandling

Studien visar att högst risk för dödsfall hade gruppen som fick östrogensänkande behandling. Orsakssambandet med östrogen är dock inte säkerställt, eftersom den gruppen både var äldre och hade genomgått cancerbehandling, något som i sig ökar risken för svår sjukdom och död i covid-19. Studien genomfördes innan det fanns vacciner mot covid-19. Det går därför inte att utifrån denna studie säga hur mycket östrogen kan minska risken för svår sjukdom och död bland vaccinerade kvinnor.

– För kvinnor som genomgått cancerbehandling är det viktigt att fortsätta ta sin medicin för att minska risken för återfall i cancern. Den här studien ger inget skäl att sluta. Däremot bör de givetvis vara noga med att bli vaccinerade och inte utsätta sig för onödig smittorisk, säger Malin Sund.

Om studien

  • Omkring 15 000 kvinnor i åldern 50-80 år som diagnostiserats med covid-19 deltog.
  • Av dessa fanns 2500 kvinnor som åt östrogentillskott till följd av klimakteriebesvär.
  • Drygt 200 kvinnor åt östrogensänkande läkemedel efter cancerbehandling
  • Det fanns en kontrollgrupp som varken fick tillskott eller sänkning av östrogen.
Annons:

Källor:

Umeå universitet

BMJ journals

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: