Ange ditt sökord

Inom vården har man haft skyddsutrustning under pandemin vilket kan vara en anledning till varför riskyrket inte verkar ha ökat risken för att dö i covid-19. Foto: Shutterstock

Inom vården har man haft skyddsutrustning under pandemin vilket kan vara en anledning till varför riskyrket inte verkar ha ökat risken för att dö i covid-19. Foto: Shutterstock

Ökad risk att dö i covid-19 inte kopplat till yrke

Man har inte sett att yrke som enskild faktor inneburit en högre risk att dö i covid-19 i Sverige. Däremot sågs en ökad risk för äldre som levt ihop med personer som inte kunnat arbeta hemifrån. Resultaten kommer från en ny studie från Stockholms universitet där man analyserat data från pandemins första år.

Annons:

– Resultatet visar att det främst har varit andra socioekonomiska faktorer än yrke som ökat risken för att dö i covid-19. Det betyder att ojämlikhet spelar en stor roll för individers ohälsa, säger Sunnee Billingsley, forskare i sociologi vid Stockholms universitets demografiska avdelning och förstaförfattare till en studie som nyligen publicerats i Scandinavian Journal of Work, Environment and Health.

Inget tydligt samband mellan yrke och död i covid-19

Studien visar att det var fler personer som dog i covid-19 i Sverige som arbetade som taxi- eller bussförare, städare eller i serviceyrken, än inom andra yrkeskategorier. När forskarna tog hänsyn till andra faktorer som inkomst, utbildning och födelseland visade det sig dock att det inte fanns något tydligt samband mellan yrke och dödlighet i covid-19. Däremot var dödligheten högre bland äldre som levde ihop med personer som inte hade möjlighet att jobba hemifrån eller som jobbade inom leverans eller postservice, även när man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Denna studie är den första större befolkningsstudien där man analyserat dödlighet i covid-19 i förhållande till personers yrke, och dess indirekta effekt på de äldre som de bor ihop med. Man har analyserat statistik från det svenska dödsorsaksregistret över alla som dött i covid-19 från pandemins början i Sverige fram till slutet på februari 2021 samt data från befolkningsregistret och register som samlar statistik över bland annat yrke, utbildning, inkomst och födelseland. Under denna period var få svenskar vaccinerade, vilket spelar stor roll för studiens resultat.

Skyddsutrustning mot covid-19 vid riskyrken

Framtida forskning behöver titta närmare på förklaringarna till varför exponering för viruset i yrket inte innebar en ökad risk att dö i covid-19, menar Sunnee Billingsley.

– En förklaring skulle kunna vara att personer i mer riskfyllda yrken också haft bättre möjlighet till skyddsutrustning. Eller att den svenska befolkningen var mer exponerad för viruset eftersom det svenska samhället inte hade lika hårda restriktioner som många andra länder, säger Sunnee Billingsley.

Annons:

Källor:

Stockholms universitet

www.sjweh.fi

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: