Depression & Ångest

Depression & Ångest

Ångest, oro och nedstämdhet berör många människor. Det finns effektiva behandlingar både med läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) som är viktigt att känna till.

Depression & Ångest

Senaste frågan

Vad kan man få för biverkningar av levodopa?

Vad kan man få för biverkningar av levodopa?
// Zenta 69 år

Senaste artiklar