Att prata med ditt husdjur kan vara tecken på att du är intelligent

Att prata med ditt husdjur kan vara tecken på att du är intelligent

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

En amerikansk forskare menar att det kan vara ett tecken på intelligens hos oss människor att föra en konversation med våra husdjur.

Det är Dr Nicholas Epley, professor i beteendevetenskap vid Chicagos universitet som har tittar närmare på varför vi människor egentligen pratar med våra husdjur.

Förmänsklingande unikt för människor

En bakomliggande faktor är att vi människor har en egenskap som är unik, nämligen att vi förmänskligar det vi har speciella relationer till menar Nicholas Epley.

Detta gör människan ibland utan att tänka på det och en "avslöjande" detalj är att vi ger namn åt allt från bilar, båtar och instrument till husdjur.

Inte barnsligt

Tvärtemot vad man kan tro finns det inget barnsligt med att namnge saker och djur vi har en relation till, det är snarare tvärtom.

Enligt Nicholas Epley är det en naturlig biprodukt av att hjärnan är välutvecklad vilket är ett tydligt tecken på intelligens hos människan. 

Prata med husdjur tecken på intelligens

Det här är alltså en artunik egenskap hos människan som Nicholas Epley konstater inte är något konstigt utan snarare fasttäller ett par saker.

Att kommunicera med sitt husdjur kan nämligen betyda att vi har såväl en aktiv fantasi och en välutvecklad intelligens.