Ange ditt sökord

Det finns vaccination mot tyfoidfeber. Foto: Shutterstock

Det finns vaccination mot tyfoidfeber. Foto: Shutterstock

Tyfoidfeber – symtom, orsaker och behandling

Tyfoidfeber är en bakterieinfektion som sprids genom smittad mat eller smittat vatten. Den är vanligast i Afrika, Asien och Sydamerika och kräver behandling för att för att inte vara livshotande.

Annons:

Cirka tjugo fall i Sverige brukar rapporteras varje år, och de brukar nästan uteslutande blivit smittade utomlands. Bakterien som orsakar tyfoidfeber kallas för Salmonella Typhi. Tyfoidfeber och den liknande paratyfoidfebern är smittspårningspliktiga sjukdomar. Detta innebär att infektioner som sker i Sverige behöver rapporteras till myndigheterna av den behandlande läkaren.

Endast människor kan drabbas

Trots att bakteriens namn innehåller ”salmonella” brukar tyfoidfeber inte räknas in när man talar om salmonella. Orsaken är att tyfoidfeber är en typ av blodförgiftning (sepsis). Till skillnad från salmonella kan tyfoidfeber bara drabba människor. Tyfoidfeber brukade tidigare kallas ”nervfeber” i Sverige. Sjukdomen var vanligt förekommande i Sverige under 1800-talet och det tidiga 1900-talet.

Symtom på tyfoidfeber

Några symtom på tyfoidfeber är:

 • Långvarig hög feber
 • Muskelvärk och huvudvärk
 • Förstoppning och efterföljande diarré
 • Trötthet och förvirring
 • Aptitlöshet
 • Blekröda utslag på kroppen

Tyfoidfeber har en inkubationstid (tid mellan smitta och sjukdomsutbrott) på 10 till 14 dagar. Inkubationstiden och sjukdomsförloppet varierar beroende på mängden bakterier man fått i sig vid smittotillfället. Hög feber trots långsam puls i kombination med de blekröda utslagen på buken är vanliga tecken. Typiskt för magbesvären är att de börjar med en förstoppning som sedan övergår i diarré.
Om man låter symtomen fortsätta utan att söka vård kan man få blödande sår i mag- och tarmkanalen som sedan kan utvecklas till bukhinneinflammation, ett livshotande tillstånd.

Orsaker till tyfoidfeber

Hygien och renlighet är den främsta orsaken till utbredningen av tyfoidfeber. Förekomsten av tyfoidfeber i till exempel Europa har minskat i takt med att hygienen förbättrats i det industriella samhället. Smittan sker oftast genom att man äter eller dricker något som kommit i kontakt med förorenat vatten.

Tyfoidfeber kan även smitta från person till person eftersom det krävs en mycket liten mängd bakterier för att få sjukdomen. Normalt sett smittar man i fyra till sex veckor, men det finns också smittbärare som haft smittan i åratal eller rentav som en livslång infektion.

Var finns tyfoidfeber?

Tyfoidfeber finns i hela världen, men den är mycket ovanlig i Europa, Nordamerika och Australien. Länder i Asien som Indien, Bangladesh och Kina samt majoriteten av Afrika och Sydamerika räknas som riskområden. De som söker vård för tyfoidfeber i till exempel Sverige har i regel blivit smittade utomlands. Om smittan mot förmodan skett i Sverige är det ofta någon som burit på tyfoidfeber utan symtom och lagat mat till den smittade.

Diagnos

Diagnos av tyfoidfeber fastställs oftast via blodprov, eftersom bakterien visar sig i blodet tidigt i sjukdomsförloppet. Om man haft bakterien under en lite längre period (cirka två veckor) går den även att hitta i avföring och urin.

Behandling av tyfoidfeber

Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Eftersom sjukdomen ses som allvarlig blir man ofta inlagd på sjukhuset under förloppet. Om man behandlar tyfoidfeber i Sverige blir man dock oftast helt frisk. Värt att tänka på är också att smittbärare som inte haft eller inte längre har några symtom bör behandlas med antibiotika för att undvika att smitta andra.

Alla i Sverige som bär på tyfoidfeber kontrolleras tills det konstateras att smittan är borta. Om man jobbar med livsmedel kan man inte arbeta förrän tyfoidfebern försvunnit.

Obehandlad tyfoidfeber är farligt, eftersom sjukdomens dödlighet är relativt hög. Komplikationer som blödningar, bukhinneinflammation och tarmbristning kan uppstå. De flesta som får behandling i god tid blir bättre inom några dagar efter att antibiotikan satts in.

Förebyggande åtgärder

Eftersom spridningen av tyfoidfeber är kopplad till hygien bör man ha god köks- och handhygien för att förebygga smitta, speciellt om man reser i drabbade områden:

 • Tvätta händerna med tvål ofta, speciellt inför måltider eller efter toalettbesök
 • Drick inte kranvatten eller vatten från en osäker källa. Tänk på att is i dryck kan vara av smittat vatten och överföra tyfoidfeber
 • Undvik frukt och grönsaker som inte har skal
 • Ät varm mat som inte stått framme längre i rumstemperatur
 • Bär med dig antibakteriell handsprit ifall du behöver göra ren händerna på en plats där det inte finns någon tvål

Glöm inte att bakterierna kan finnas kvar och utsöndra smitta i fyra till sex veckor efter att man blivit frisk. Hantera inte mat som serveras till andra människor under ditt tillfrisknande.

Vaccination – bra att ha men inte en garanti

Det finns vaccination mot tyfoidfeber. Det tas antingen som en tablett eller genom att få en spruta. Vaccination rekommenderas om du reser till länder där sjukdomen förekommer i över tre veckor, om du har planer på att leva med ortsbefolkningen eller äta på enkla matställen utanför turistområden. Värt att veta om vaccinerna är att de har ungefär 50 till 80 procent skyddseffekt. Att vara vaccinerad är alltså inte en orsak att inte upprätthålla god hygien när man är ute och reser.

När bör man söka vård?

Sök vård direkt om du har hög feber i länder där smittan är vanlig. Detsamma gäller om du misstänker att du har tyfoidfeber eller om du drabbats av hög feber efter att du kommit hem från en utlandsresa från en del av världen där tyfoidfeber förekommer.

Annons:

Källor: 1177.se, folkhalsomyndigheten.se

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: