Ange ditt sökord

3d-illustration av poliovirus. Foto: Shutterstock

3d-illustration av poliovirus. Foto: Shutterstock

Polio – symtom, orsaker och vaccin

Polio är en virussjukdom som riskerar att orsaka förlamning hos de som drabbas. Under den första halvan av 1900-talet var den mycket vanlig i Sverige och många andra delar av världen. Idag är sjukdomen nästan utrotad tack vare bred vaccinering.

Annons:

Viruset är väldigt smittsamt och drabbar framför allt barn (därför brukade det kallas för barnförlamning). När polio når nervsystemet kallas det för poliomyelit. Polio är inte en zoonos som kan smitta mellan djur och människor. Eftersom viruset inte finns hos djur överhuvudtaget ger det oss goda möjligheter att utrota det.

De första poliofallen rapporterades i Sverige och Norge under mitten och slutet av 1800-talet. Polio finns i tre varianter (typ 1, typ 2 och typ 3) och idag är de två sistnämnda helt utrotade.

Hur vanligt är polio idag?

Polio är lyckligtvis ovanligt idag. Några länder i Asien och Afrika rapporterar fortfarande fall, men sjukdomen beräknas vara helt utrotad inom några årtionden. Det senaste fallet av polio i Sverige rapporterades 1977. Massvaccinationen i Sverige inleddes 1957 och redan 1962 rapporterades endast fyra fall.

Men det är bra att ha i åtanke att det inte är så länge sedan. Ända in på 1950-talet förekom en pandemisk spridning av polio som ledde till många dödsfall och allvarliga sjukdomsfall. Genom vaccinering ser vi till att sjukdomen aldrig får fäste igen.

Vaccin mot polio

I takt med att vi började vaccinera mot polio försvann sjukdomen successivt. I Sverige är poliovaccin en del av det allmänna vaccinationsprogrammet och ges vid tre månaders, fem månaders, tolv månaders och fem års ålder. Det är ett mycket effektivt vaccin med nästan hundraprocentigt skydd. Poliovaccin ges ofta som ett kombinationsvaccin där du också får skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Poliovaccin finns i form av IPV (inaktiverat vaccin) och OPV (oralt poliovaccin). Eftersom OPV i undantagsfall kan orsaka polioliknande besvär väljer de flesta länderna i världen, inklusive Sverige, att vaccinera med IPV.

Varför ska du vaccinera dig mot polio?

 • Du har inte längre någon risk att drabbas
 • Du riskerar inte att smitta andra
 • Du hjälper till att få bort sjukdomen

Symtom på polio

Polio kan ge både kortvariga och långvariga symtom. En del som drabbas får inga symtom alls, men sprider sjukdomen vidare, vilket gör att den ofta beskrivs som en “isbergssjukdom”.

Kortvariga symtom på polio:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Trötthet

Långvariga effekter av polio:

 • Förlamning
 • Postpoliosyndrom (muskelsvaghet)

En mindre del, runt någon procent, av de som kommer i kontakt med viruset blir förlamade. Då det tidigare fanns en pandemisk smittspridning innebar det dock att många fick allvarliga symtom. Eftersom förlamningen också kan drabba musklerna som sköter andningen finns det också en viss dödlighet.

Förlamningen är långvarig, men hos vissa blir den bättre över tid. Hos vissa uppkommer s k postpoliosyndrom när de blir äldre, vilket visar sig genom muskelsvaghet. Ofta får de som drabbas av polio i tidig ålder färre bestående men än de som drabbas senare. De som drabbas i högre ålder riskerar däremot fler allvarliga effekter av viruset.

Orsaker till polio

Polio orsakas av ett virus som sprids mellan människor. Det finns tre olika typer, och för att vara säker på att inte bli drabbad behöver du vara immun mot alla tre. Spridning av polio sker genom förorenat vatten och direkt smitta mellan människor. Förlamning till följd av polio uppstår eftersom viruset kan göra att ryggmärgen blir inflammerad.

Eftersom polio är mycket smittsamt kan en smittkälla (t ex en person eller vatten-/födokälla) sprida viruset till många människor på en gång. Därför är hotet inte över förrän sjukdomen är helt utrotad. Det är en global utmaning där fattigdom och konflikter kan sätta käppar i hjulet för den positiva utvecklingen.

Behandling av polio

Behandling av polio handlar om att lindra symtomen. Eftersom det är ett virus finns det ingen behandling av infektionen i sig (antibiotika hjälper t ex inte). Ett exempel på behandling är att sätta in respirator vid andningsbesvär. De som har långvariga besvär kan få hjälp med fysioterapi och annan behandling för att öka rörligheten.

Att tänka på

För att undvika polio och motverka sjukdomens spridning är det viktigt att:

 • Fylla på vaccinet vid de rekommenderade tillfällena
 • Kontrollera din vaccinstatus om du reser till en region där polio fortfarande förekommer
 • Inte missa din påfyllnadsdos när du blivit vuxen
 • Söka vård vid misstanke om polio eller oklara förlamningssymtom

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: