Ange ditt sökord

Personer med cerebral pares har nedsatt rörelseförmåga, och kan ofta behöva hjälpmedel såsom stödskenor. Foto: Shutterstock

Personer med cerebral pares har nedsatt rörelseförmåga, och kan ofta behöva hjälpmedel såsom stödskenor. Foto: Shutterstock

Cerebral pares/CP-skada

Cerebral pares förkortas oftast CP och innebär att man har en påverkad rörelseförmåga. Det finns lindrig CP som knappt märks och det finns de som lider av svår cerebral pares som har mycket större svårigheter med rörelser samt att de även kan ha andra funktionsnedsättningar.

Annons:

En CP-skada är sällan ärftlig utan beror oftast på att hjärnan har fått en skada någon gång innan två års ålder. Det kan ske både innan förlossning, i samband med den, eller efter.

De besvär en person med en CP-skada har, kan komma att ändra sig med tiden om man får rätt sorts behandling, träning och att genom att man växer och utvecklas.

Vad är cerebral pares?

Cerebral pares eller CP är när man har en eller flera muskler som inte kan fungera normalt eller som de ska. Det kan vara så att det knappt syns som till exempel att det är ett ben som inte hänger med till att man har stora problem med sin rörelseförmåga. Det finns de som inte har behov av några hjälpmedel medan andra kan behöva rullstol på grund av att de har svårt att förflytta sig längre sträckor. 

En CP-skada uppstår på grund av en skada i hjärnan som tillkommit någon gång innan man fyllt två. Det kan ske dels innan förlossning men även under den eller någon gång senare. CP gör att hjärnan har svårt att styra alla muskler som de ska. Själva skadan förändras inte, men symtomen kan ändras när hjärnan växer och barnet utvecklas. Många tror att personer med cerebral pares även är utvecklingsstörda, men i de flesta fall stämmer inte det. Det är stor skillnad från person till person hur cerebral pares påverkar vardagen och hur besvären ser ut. Ju svårare CP man har, desto mer funktionsnedsättningar har man. Detta behöver inte innebära hinder i livet för det, då det finns bra hjälpmedel att tillgå, samt behandlingar och träning som underlättar.

Symtom på cerebral pares

CP-skador delas in i olika grupper eftersom det är så pass olika verkan på rörelseförmågan. Dels finns spastisk CP, som är den vanligaste typen av cerebral pares, och då har man vissa av sina muskler spända hela tiden vilket gör att man inte kan slappna av. Andra typer av cerebral pares ger ofrivilliga rörelser i hela kroppen och det kan även vara svårt med balansen och att samordna sina rörelser.

Andra besvär för de med cerebral pares är epilepsi, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Detta beror oftast på att hjärnan inte fungerar som vanligt. Det finns personer som har cerebral pares som dessutom har en utvecklingsstörning, men de allra flesta har det inte.

Behandling av cerebral pares

Det går inte att behandla för att ändra den skada en person med cerebral pares har, men man kan ge behandlingar för att minska funktionsnedsättningarna och göra det lättare för den drabbade. Det finns exempelvis sjukgymnastik, stödskenor, flera slag av hjälpmedel samt mediciner. Som barn är det oftast föräldrar och personal på skola som hjälper till med behandling som de får lära sig av behandlare på en habilitering.

Annons:

Den här sjukdomen handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: