Vilka läkemedel vid muskelinflammation? Marie (70)

Vilka läkemedel vid muskelinflammation? Marie (70)

Vilka läkemedel vid muskelinflammation? Marie (70)

Vilka alternativ till NSAID-preparat finns det när man har muskelinflammation?
Skrivet av Andreas Aly...
Vanligen menar man med NSAID läkemedel som Voltaren, Naprosyn, Naproxen, Iprén, Orudis m.fl. Problemen med dessa är en större risk för mag-tarmbiverkningar. Den nya sortens antiinflammatoriska smärtläkemedel, s.k COX-2-hämmare, har samma goda effekt mot värk och inflammation med har lägre risk för mag-tarmbiverkningar. Ett av dessa medel är Celebra. Både med gamla NSAID och nya COX-2-hämmare skall man vara försiktig om man har hjärtsvikt eller tar höga doser blodtrycksmedicin. Som ytterligare alternativ finns ju sedan bara vanligt Alvedon/Panodil.
 

Veckans fråga

Skulle du kunna tänka dig att delta i en medicinsk studie?

Nyhetsbrev

E-postadress