Monika-ledsmärta (39) har utretts hos neurolog, på medicin- och infektionsklinik:

Monika-ledsmärta (39) har utretts hos neurolog, på medicin- och infektionsklinik:

Monika-ledsmärta (39) har utretts hos neurolog, på medicin- och infektionsklinik:

Det enda "felet" dom fann var en lätt förhöjning av albumin i likvor (och lätt nedsättning av blod-hjärnbarriären) vilket de ej tyckte krävde vidare undersökning (eftersom övriga likvorprover var u.a). Jag har en fruktansvärd led/muskelvärk i hela kroppen, även i ansikte och huvud. Jag har remitterats vidare till reumatologen-Sahlgrenska. Min läkare tror att det är något reumatiskt, trots normal SR och CRP. LPK har legat något högt, likaså TPK och joniserat calcium.(PTH normal). Jag har prövat de flesta mediciner (kodein, salicylcystein och Artrotec, som gav mig magbesvär, samt Ketogan för att få sova)! Anser ni att det är farligt att ta tex inflammationshämmande vid oklar diagnos?
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Det som stör dig är ju en smärta. Du beskriver även att den inte påverkas av smärtmediciner och att du bara istället får biverkningar av dessa. Den förändring som man hittat kan man inte i första hand sätta i samband med en reumatisk sjukdom. Jag tror att du måste genomgå flera bedömningar innan man vet vad som ligger bakom dina prover och undersökningsfynd. Det går tyvärr inte i nuläget att ge dig ytterligare besked
MEN…
Du verkar vara väl omhändertagen och jag tror att du snart kommer att få besked från dina undersökningar så att du kan bli behandlad och besvärsfri.
 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress