Ingvar är nybliven pensionär och desperat:

Ingvar är nybliven pensionär och desperat:

Ingvar är nybliven pensionär och desperat:

Han anser att han är en någorlunda fysiskt frisk ensam pensionär, men med livslånga generella ångestproblem, vilka i och med pensioneringen nu nästan "vunnit" över livsviljan: Jag är desperat trots pågående samtalsterapi och diverse medicinförsök: SSRI, Remeron, Zyprexa, Tryptisol och f.n Sensaval. Hörde av bekant att Haldol skulle vara effektivt mot ångest, men den räknas enligt FASS som psykosmedicin. Fråga: Skulle Haldol kunna vara en möjlighet till större framgång mot min ångest, som lett till mycket kraftiga kroniska muskelspänningar och numera även depressionsperioder?
Skrivet av Hjortsberg...
Nej: Haldol är en anti-psykotisk medicinering, dvs en tung medicin mot svåra förvirringstillstånd: Den har en rad biverkningar som i sig kan accepteras om det saknas alternativ behandling.

De olika typer av mediciner som du fått över åren – och som inte tycks ha hjälp dig – talar snarare för att man måste ompröva din diagnos. Ofta ser vi att en patient har fått "fel diagnos" och att det sedan bara går av sig själv att pröva olika mediciner för den diagnos som kan ha varit fel från början. Ofta är det då bättre att sätta ut all medicin – under läkarkontroll – och börja om från början för att se om det i själva verket var en annan behandling som du skulle ha fått redan från början

Jag har just haft en patient som i 30 år fått en behandling som höll på att sluta i självmord. Sedan vi startat om med ”rätt diagnos” är han nu helt återställd. Han känner sig ”helt frisk" och känner att han fått livet tillbaka.

 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress