Helena (31) har ätit antidepressiv medicin i många år (klomipramin):

Helena (31) har ätit antidepressiv medicin i många år (klomipramin):

Helena (31) har ätit antidepressiv medicin i många år (klomipramin):

Varje gång jag försöker sluta med medicinen misslyckas jag. Därför undrar jag om man kan fortsätta att medicinera när man försöker bli gravid? Jag har fått så olika svar beroende på vem jag frågat och det vore verkligen skönt om ni kunde reda ut vad som verkligen gäller. Det enda jag vet är att jag inte skulle vara lugn under graviditeten om det fanns ens den minsta risk att min medicin skulle skada mitt barn. Jag skulle bli så himla glad och tacksam för ett klargörande svar från er.
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Tack för din fråga. Du tar upp ett viktigt problem som ständigt återkommer i frågespalten och på mottagningen. Eftersom allt fler människor behandlas med SSRI-preparat (antidepressiv medicinering) och detta även kommit att innefatta allt yngre människor är man ju mer bekymrad över biverkningar och framtida risker.

Ett stort problem som har uppstått är ju att klargöra om det finns risker för fostret under graviditeten med pågående medicinering med antidepressiv behandling.
Läkemedelsindustrin har av förklarliga skäl inte haft tillräckligt med underlag för att uttala sig då läkemedlet inte har funnits tillräckligt lång period. Nu har det emellertid presenterats en studie under hösten 2004 där man jämfört kvinnor med och utan medicinering och följt dessa kvinnor under en längre tid och även följt barnens utveckling. Studien är oerhört viktig och behöver naturligtvis hela tiden följas upp för att så långt det är möjligt klargöra samband och risker.

Det visade sig att det INTE fanns en ökad risk för fostret under tiden mamman hade antidepressiv behandling. Det kom emellertid att visa sig att det fanns avvikelser i hur tidigt barnet föddes och avvikelser i vikten, men alla dessa faktorer kom inte ha en framtida betydelse för barnets hälsa och kan således inte utgöra en framtida riskfaktor.
Det kom även att visa sig att mammans totala PSYKISKA hälsa hade en mer avgörande betydelse för barnet, än om hon avstod från antidepressiv medicinering.
Studien kom således att visa, på det material man nu hade kunnat följa under en lång tid, att antidepressiv medicinering under graviditet INTE innebär en ökad risk för vare sig mamman eller barnet. Vi kommer säker att få se flera studier i framtiden – men vi kan bara veta vad vi vet idag och bygga vår erfarenhet på detta.

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress