Ett högaktuellt problem - elitidrottarens "After Sport Syndrome".

Ett högaktuellt problem - elitidrottarens "After Sport Syndrome".

Ett högaktuellt problem - elitidrottarens "After Sport Syndrome".

Egen företagare, f.d elitidrottsman (48) är utbränd sedan halvtannat år med kraftig depression: Jag är kraftlös och har sömnsvårigheter. Som värst hade jag svårt att vrida ur en disktrasa och vilade mest hela dagarna med svår ångest. Xanor har hjälpt mig och jag mår bättre idag; har försökt trappa ner med Xanor men det går inte; blir genast sämre vid bara 0.25 mg nedsättning. Kan jag fortsätta äta Xanor och sätta ut den längre fram? Alla tjatar om tillvänjningen av denna medicin. Jag äter 45 mg Remeron samt 1.5 mg Xanor depot/dygn. Går i terapi då jag även har ont i kroppen; efter många år av idrottsskador har jag "inte använt kroppen utan mest hjärnan". Jag kunde inte titta på teve och läsa tidningar; hörsel, känsel och övriga sinnen var på helspänn. Allt detta blir nu långsamt bättre. Jag har även orolig mage men mycket bra familjeförhållanden med bra stöttning från släkt och vänner. Är lite orolig för medicineringen som i alltför hög grad uppfyller mina tankar..
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Ja, det finns stor risk för ett "lågdosberoende" av t.ex, Xanor. Och när du försöker sluta med det läkemedlet får du biverkningar och abstinensbesvär (utsättningsbesvär). Ditt behov av medicinering måste därför omprövas så att du kommer igenom denna process utan att utveckla ett läkemedelsberoende som resultat av behandlingen. Det kan därför vara orsak att ompröva din behandling och att kombinera Remeron med ett alternativt antidepressivt läkemedel på dagen för att du ska må bättre.

Medicinering är ofta ett absolut krav i behandlingen under inledningen av en svår sjukdom (störning). MEN som sedan successivt behöver bytas ut mot s.k KOGNITIV terapi för att hjälpa dig att återfå din tidigare prestationsförmåga. Be din läkare om en remiss till en Psykiatrisk klinik för hjälp till en bredare behandlingsinriktning, så kommer du snart att kunna återfå dina tidigare krafter. Lycka till!

 

Veckans fråga

Två veckor kvar till jul, känner du av julstressen?

Nyhetsbrev

E-postadress