Ann-Britt (32) äter 150 mg klomipramin sedan sex månader tillbaka:

Ann-Britt (32) äter 150 mg klomipramin sedan sex månader tillbaka:

Ann-Britt (32) äter 150 mg klomipramin sedan sex månader tillbaka:

Nu vill jag trappa ut medicinen för att försöka bli gravid. Alla säger att man ska trappa ner långsamt och gradvis, men hur långsamt? Under tre månader, ett halvår eller ett år? Jag har tidigare gjort misslyckade försök att trappa ner medicinen - men denna gång vill jag verkligen lyckas så att jag någon gång kan bli gravid.
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Nej, det är INTE din behandling med ett SSRI-preparat som utgör ett hinder att bli gravid. Snarare tvärtom. Den psykiska balans som du kan uppnå med behandlingen (förutsatt att du har en korrekt medicinsk diagnos som motiverar medicineringen) utgör snarare en möjlighet att du kan känna dig i så pass kroppslig balans att en graviditet kan ske. PROBLEMET är snarare om det finns påverkan av medicinen på FOSTRET. Det har forskats mycket på detta och det finns idag inget som tyder på att patienten under behandlingen med SSRI-preparat utsätter fostret för en ökad risk. MÖJLIGHETEN för dig att bli gravid har således INTE samband med din medicinering av kloripramin.
 

Veckans fråga

Har den rådande situationen bidragit till att du känner dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress