Anki (37) vill ha en "second opinion":

Anki (37) vill ha en "second opinion":

Anki (37) vill ha en "second opinion":

Jag har sedan februari ca fyra gånger drabbats av kraftig yrsel då allt runt mig snurrar och det känns som om jag var kraftigt berusad. En yrselutredning i Lund visade endast lite fördröjd reaktion på höger öra men ingen hörselnedsättning. Dock har jag efter den utredningen även fått lite sus i örat, mjölkflöde ur brösten, ofta huvudvärk som sitter bakom ögonen och snabb pulserade puls som hörs i huvudet vid minsta ansträngning. Jag har en längre tid ätit Zoloft för depression och ångest och nu känner jag oro igen för att det skulle vara en tumör eller något annat allvarligt, så jag går och oroar mig konstant för detta. Jag tycker att jag fick dålig kontakt med läkaren i Lund och skulle bli glad för ett omdöme från er.
Skrivet av Christer Hjortsberg...
Det du beskriver om dina besvär ger mig inga intryck av att det skulle föreligga en risk eller ett orsakssamband för en tumörväxt i hjärna! Du har genomgått en utredning på öronklinik för att klargöra om de rör sig om en s.k Meunières sjukdom, och det visar sig att det gör det inte! Orsaken ligger nog närmare den problematik som gör att du tar medicinen Zoloft. Det handlar om ångest och oro, som är delfenomen i en depression som du har behandling för. Det du beskriver, är den typ av vanligt förekommande symtom och störningar som man upplever under en period av psykisk obalans. Detta ter sig inte medicinskt riskabelt eller hotfullt, men det besvärar dig och kan vara ett uttryck för att du är underbehandlad, något som sannolikt påverkar dina yrselbesvär. Tala om för din läkare hur du mår, så kan ni kanske hitta en behandling som gör att du slipper dessa besvär.
 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress