ADHD hos vuxna och Försäkringskassan är något som signaturen "Krutdurk" (gift, 41 år med fyra barn) vill ta upp. Han fick i september 2003 diagnosen ADHD

ADHD hos vuxna och Försäkringskassan är något som signaturen "Krutdurk" (gift, 41 år med fyra barn) vill ta upp. Han fick i september 2003 diagnosen ADHD

ADHD hos vuxna och Försäkringskassan är något som signaturen "Krutdurk" (gift, 41 år med fyra barn) vill ta upp. Han fick i september 2003 diagnosen ADHD

Efter detta har det inte hänt mycket i positiv riktning. Jag har fått klart för mig att kunskapen om ADHD, fr.a hos vuxna, är mycket dålig. Den enda egentliga hjälp jag hittills fått är medicin och långa sjukskrivningar. Min situation är helt ohållbar. Därför undrar jag nu om ni kan tipsa om vart jag kan vända mig för att få adekvat hjälp? Jag skulle gärna vilja ha kontakt både med kunniga läkare och tjänstemän på Försäkringskassan.
Skrivet av Christer Hjortsberg
tillika försäkringsläkare, svarar: Du tar upp ett växande problem och som jag tycker er viktigt att tala om. Vi kommer idag att finna en betydligt större grupp i arbetslivet som tidigare inte syntes eller var kända. Det rör sig människor som tidigt i sin utveckling hämmats så att de inte har full kontroll över sina samlade resurser och de tappar ofta förmåga att kunna konkurrera med andra människor i arbetslivet och samhället. Vi ger ofta dessa störningar olika beteckningar där de s.k bokstavdiagnoserna får stå som ett samlingsnamn för dessa störningar och begränsningar.Det spelar egentligen ingen roll vad vi sätter för etikett – dessa människor har inte hunnit utveckla sina samlade resurser så att det räcker till för att klara alla situationer och krav i samhället. Det betyder nu att många kommer till FK efter ett par tuffa år i arbetslivet och orkar nu inte längre med sin situation.

Det finns tyvärr ingen medicinsk behandling för detta utan man måste istället försöka anpassa samhällets krav så långt som möjligt för att dessa personer skall få ett bra liv. Det leder ofta till lång sjukskrivning men det behöver inte leda till pension om det finns möjligheter för FK att hjälpa till med rehabilitering till bra och lämpliga arbeten. Om detta är möjligt eller inte beror på hur stor störningen är och vilka stödresurser det finns i din familjen och din omgivningen.Varje Försäkringskassa har en försäkrings läkare som du kan be att tillsammans med din handläggare redogöra just för dina möjligheter och din framtid. Detta kan sedan leda till fortsatt kontakt med sjukvården och arbetsvården om det finns möjligheter att på så sätt kunna hjälpa dig. Tala med FK och be om hjälp. Du har rätt till ett bra liv trots dina besvär. Lycka till!

 

Veckans fråga

Har du drabbats av influensan än i år?

Nyhetsbrev

E-postadress