Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

En känsla av att man rör sig på ett onormalt sätt eller intar ett onormalt läge i förhållande till omgivningen.
Olika former:
Rotatorisk yrsel, karusellkänsla.
Icke-rotatorisk yrsel, ostadighetskänsla.

Orsak(-er)

Yrsel hos den äldre patienten har ofta flera samverkande orsaker. Ofta handlar det om åldersrelaterade förändringar i balansorganen eller i nervsystemet, hjärta och blodkärl. Yrsel kan hos den äldre patienten vara enda symtomet på en bakomliggande kroppslig sjukdom. Yrsel är också hos den äldre patienten ett vanligt symtom på läkemedelsbiverkan.
Yrsel hos den äldre patienten har ofta många orsaker där diagnosen “Multifaktoriell- eller Multisensorisk yrsel” kan användes.

 • Läkemedelsbiverkan: De flesta blodtryckssänkande läkemedlen kan ge yrsel. Bensodiazepiner, antiparkinsonmedel, neuroleptika, tricykliska, vissa smärtstillande och ögondroppar kan också ge besvär.
 • Blodtrycksförändringar: Ses vid sk ortostatism då blodtrycket sjunker i samband med resning från liggande till stående ställning eller under långvarigt stillastående i upprätt ställning. Observans på sk ”whitecoat- hypertoni” dvs då blodtrycket har mätts av läkare. Risken för detta stiger med tilltagande ålder på patienten. Lita mest på blodtrycksmätning via sköterska.
 • Påverkan på Centrala nervsystemet ffa hjärnan: Yrsel i samband med lägesförändringar, åderförkalkningar i hjärnans blodkärl, hjärninfarkter, stroke, blödningar under hjärnhinnorna, demens, depression, sömnapné.
 • Brister i inflödet av signaler till hjärnan: synproblem, hörselproblem, nedsatt känslighet för information från muskler och senor t ex i samband med nackproblem.
 • Övrigt: Rubbningar i saltbalansen, låg ämnesomsättning, hjärtrytmrubbningar, intorkning, Parkinsonism, vitamin b12/folsyrebrist. Vaxproppar.

Symtom

Begreppet “yrsel” kan för olika individer innebära olika symtom som trötthet, ostadighetskänsla, förvirring, svimningskänsla, karusellkänsla. Det är viktigt att klara ut vad individen menar med sin “yrsel”.
Rotatorisk yrsel (karusellkänsla) kan tala för en helt ofarlig och övergående retning av balanssinnet, s k benign paroxysmal lägesyrsel. Dessutom kan det vara en tillfällig retning av balansnerven, en otillräcklig blodcirkulation i hjärnan p g a kramp i ett blodkärl (TIA) eller ett slaganfall (stroke).
Icke-rotatorisk yrsel känns mer som en ostadighetskänsla och kan uppstå av en mängd olika skäl. Finns inslag av svimningskänsla eller svimning kan det bero på hjärtsjukdom – såväl hjärtinfarkt eller oregelbundenheter i hjärtrytmen. Rubbningar av kroppens natriumsaltbalans kan uppträda, speciellt hos äldre som behandlas med vattendrivande medel.
Se även avsnittet Yrsel, i kapitlet Nervsystemets sjukdomar.

Utredning

  • Patientens egen beskrivning av besvären. Begreppet “yrsel” kan för patienten vara liktydigt med trötthet, ostadighetskänsla, förvirring, svimningskänsla, karusellkänsla.
  • Genomgång av läkemedelslista.
  • Labprover: Blodvärde (Hb), Homocystein, vitamin B12/folsyra, krappens saltbalans (elektrolytstatus), ämnesomsättningsprover (T4/TSH), blodsocker (P-glukos), EKG.
  • Neurologstatus.
  • Psykiskt status. Finns tecken på depression, förvirring? MMT-test.
  • Kroppsundersökning inklusive blodtryck i liggande och stående efter 1, 3 och 5 minuter.

I utredningen är det mycket viktigt att klara ut var, när och hur yrseln uppträder.

Behandling

Orsaken till yrseln behandlas.
Patientens läkemedelslista granskas.
Använd lämpliga glasögon. Ha bra belysning hemma.
Sjukgymnastik hjälper ofta. Ha fokus på aktivering, träning och intensiv balansträning. Gånghjälpmedel kan ordineras. Använd skor med stabila sulor. Friskis och svettis! Dans! Gå i terräng!
Oro hos den äldre för att yrsel beror på en allvarlig sjukdom i hjärnan kan i sig förvärra yrseln.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: