Ange ditt sökord

Annons:

Vadsmärtor, Fönstertittarsjukan. Claudicatio intermittens. (Claudicatio intermittens / Perifer cirkulationsinsufficiens)

Annons:

Definition

Vadmuskelsmärtor pga otillräckligt tillflöde av syresatt blod till muskeln i samband med muskelaktivitet.
Vid svårartad cirkulationsrubbning har man smärtor även då muskeln är i vila.

Orsak(-er)

Oftast förkalkning i blodkärlen. Besvären drabbar oftare rökare och diabetiker.

Symtom

Typiskt är smärta vid ansträngning av benen så att man till slut måste stanna och vila sig. Efter vila kan patienten ofta åter börja gå och ibland ha en längre gångsträcka jämfört med tidigare.
Ibland även:

  • Muskelsvaghet, ”Benen orkar inte”
  • Vilosmärtor, hudförändringar och i värsta fall sår med död hudvävnad
  • Värk i lårmuskulaturen
  • Mer ospecifika symtom som svaghet, domningar eller kramp i benen

Alternativa överväganden med delvis liknande symtom:

Förträngning av ryggmärgskanalen (spinal stenos). Propp i benens djupa vener.  Lumbago-ischias. S k myofasciellt syndrom med smärtutstrålning från muskler djupt i sätesregionen.

Utredning

Pulsationer i bukaorta, lårbensartärerna liksom pulsationer i fotens kärl kontrolleras.
Blodtrycksmätning i foten: En vanlig blodtrycksmanchett sätts över ankeln och blodtrycker jämföres med det i armen.

Systoliskt ankeltryck/Systoliskt armtryck = Ankelbrakialindex (ABI).
ABI skall normalt vara över 1,0.
ABI under 0,9 tyder på allvarlig generell åderförkalkningssjukdom,
ABI under 0,6 innebär påtagligt höjd risk för hjärta- kärlsjukdom,
ABI under 0,5 tyder på att patienten har ett allvarligt nedsatt blodflöde till foten
Man noterar eventuell blekhet och kyla i fot särskilt med benet i högläge. Efter detta undersöks patienten i sittande varvid man kan notera en påtaglig värmeökning/rodnad av benet (Ratschows test).
Man kontrollerar även behåring på benen, naglar och förekomst av eventuella sår på benen. Kontroll även av blodfyllnaden i de venösa blodkärlen. Om blodkärlspulsationer känns vid anklarna liksom om det finns behåring på tår utesluter detta en mycket allvarlig blodkärlsförträngning.
På diabetiker användes ffa tåtryckoch inte ankeltryck eftersom diabetiker ofta har stela blodkärl och detta gör att ABI får för högt värde. Gräns för otillräcklig syresättning (ischemi) vid tåtryck är 40-50 mmHg systoliskt.
Labkontroller: Blodvärde (Hb), röda blodkroppar, blodplättar (trombocyter), P-glukos, HbA1C (=”långsockret), blodfetter, S-kreatinin.
Dessutom tas ett EKG.
Eventuellt görs ett ultraljud av stora kroppspulsådern (aortan) där den delar sig strax nedanför naveln. Där kan man ibland se en förträngning.

Behandling

Intensiv gångträning. Gå till ögonen blöder och 10 meter till!!
Omgående rökstopp.
Sedvanlig behandling av riskfaktor:
Blodförtunnande medel; ASA eller Klopidogrel, blodfettsänkning av S-kolesterol till under 4,5 mmol/l och S-LDL till under 2,5mmol/l.
Vid behov ges behandling för patientens höga blodtryck och diabetes.
Remiss till kärlkirurg vid fönstertittarsjuka om patienten har kvar invalidiserande symtom.
Patienter med benartärsjukdom löper en flerfaldigt ökad risk för att drabbas av stroke och hjärtinfarkt. Kärlförkalkningen i benen brukar nämligen ej bara vara där utan oftast ses en utbredd kärlförkalkning i kroppens artärer.
Blodtunnande preparat i form av liten dos acetylsalicylsyra (ASA) förebygger sannolikt behovet av framtida operation. Tål inte patienten ASA kan klopidogrel prövas.
ACE-hämmande tablettbehandling har visat sig ha en skyddande effekt mot vadkramper även om patienten inte har högt blodtryck.
Statin förebygger utvecklande av generell kärlsjukdomen. Detta oavsett blodfettsnivå.
Cilostazol kan prövas eftersom behandlingen har visats öka gångförmågan.
Vid kritisk vilosmärta med eller utan sår(ischemi):
Omgående remittering till kärlkirurg för ställningstagande till operativ åtgärd. I avvaktan på detta ingrepp:

  • Rökstopp!
  • Lågläge av benet.
  • Rymliga skor ger en avlastning av det drabbade området.
  • Död sårvävnad klipps bort. Även i övrigt “torr” behandling av såret.
  • Minska eventuell blodtrycksbehandling, starta ej med någon ny.
  • Behandla smärtan, morfin kan behövas.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: