Ange ditt sökord

Annons:

Utåtriktad personlighet (Cyklotymi /Cyklotymt temperament)

Annons:

Definition

Tätt återkommande perioder med snabbt växlande humörförändringar i form av Cyklotymt temperament (hypomanier och sänkt humörläge- se Symtom nedan) av sådan grad att de försämrar sociala funktionsförmågan.
Cyklotymi anses tillhöra gruppen affektiva tillstånd (bipolära syndrom).

Symtom

Under minst två års tid (ett år hos barn och ungdomar) flera episoder med såväl humörhöjningar som humörsänkningar utan att avgörande kännetecken för mani eller depression är uppnådda. Under denna tid är patienten ej besvärsfri.
En del av dessa individer kommer att utveckla bipolär sjukdom av typ I eller II, se avsnittet Bipolär sjukdom i detta kapitel.
Symtomen skall orsaka lidande för individen och/eller påtagligt sänkt funktion i familj, arbete, skola etc i ett symtomkomplex i form av Cyklotymt temperament:

 • Symtomen utvecklas i tonåren eller tidig vuxen ålder
 • Humörsvängningarna är relativt stationära över tiden så att de ter sig som personlighetsdrag
 • Perioderna är korta; oftast några dagar långa
 • Perioderna uppträder oregelbundet med endast få dagar av normalt stämningsläge
 • Skiftningarna i energinivån är påtagliga
 • De depressiva episoderna uppfyller ej kriterierna för Depression
 • Automatiska perioder är vanliga t ex så vaknar man på gott eller dåligt humör
 • Irritabilitet och vredesutbrott är vanliga
 • Perioder av självsäkerhet växlar med perioder av sviktande självförtroende
 • Perioder av skärpt kreativt tänkande växlar med perioder av apati
 • Perioder av minskat sömnbehov växlar med perioder av ökad sömn
 • Arbetsintensiteten är påfallande ojämn
 • Individen byter ofta arbete, studieinriktning, intressen och framtidsplaner
 • Perioder av ohämmat kontaktsökande växlar med perioder av inåtvänd självförsjunkenhet

En del personer med Cyklotymt temperament präglas av uttalad irritabilitet:

 • Humörsvängningar med vredesutbrott
 • Intensiv känslomässighet men svårigheter att ha trevligt
 • Tendens att fokusera på det som är negativt
 • Irritabilitet och rastlöshet

 • Perioder av sömnsvårigheter

Status

Ofta normalt i undersökningssituationen. Patienten söker ofta för de krisreaktioner och sociala skadliga händelser som humörförändringarna och humörmässiga överkänsligheten har bäddat för.

Alternativa överväganden

Borderline personlighetsstörning. Drogutlösta symtom. Förhöjd ämnesomsättning (Hyperthyroidism). Schizoaffektivt syndrom. Ångestsjukdom.

Behandling

Eventuellt behöver patienten en stämningsstabiliserare på samma sätt som vid Bipolär sjukdom. Denna ordineras efter psykiatrikerkontakt.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: