Ange ditt sökord

Annons:

Urinstämma (Urinretention)

Annons:

Definition

Upphävd förmåga att tömma urinblåsan.

Orsak(-er)

Hos män: Prostatakörtelförstoring. Urinrörsförträngning (uretrastriktur), medvetanderubbning, påverkan på ryggmärgen, nervrotspåverkan, medicinbiverkan, våld mot bukregionen, efter operationer, missbildningar som orsakar förträngningar.

Symtom

Oförmåga att kasta vatten eller täta vattenkastningar i små portioner, trängningar, smärta ovanför blygdbenet, ömmande svullnad ovanför blygdbenet, oförmåga att hålla urinen nattetid. Patienten känner också ofta oro, förvirring, illamående, kräkningar, upprepade infektioner.
OBS! Urinstämma kan alltså ge symtom som till en början inte alls för tankarna till urinvägsregionen!
En patient kan utveckla grav urinförgiftning (uremi) utan några som helst lokala symptom.

Behandling

Det är viktigt att snabbt avlasta njurarna. På bara några timmar kan urinblåsan åsamkas obotlig övertänjningsskada och på sikt kan också de övre urinvägarna ta skada.
Kateter genom urinröret (KAD): Vid misstanke om urinstämma sättes omedelbart en kateter, förslagsvis Foley Charrière 12-14, efter att urinröret bedövats med rikliga mängder bedövningsgel, ca 20 ml.
Vid urinstämma orsakad av prostataförstoring kan behandling med alfuzosin inledas för att öka chansen för lyckad KAD-behandling och för att minska risk för återfall. Katetern dras bort efter 2-3 veckor.
Tömning av urinblåsan genom en slang som förts in i blåsan strax ovanför blygdbenet (Suprapubiskt blåsdränage): Cystofix brukar användas. Först bedövas huden och därefter görs en punktion ca 1 – 1½ cm ovanför blygdbenets övre kant precis i medellimjen. Om detta misslyckas remitteras patienten akut för blåsavlastning. Cystofix-metoden skall dock inte användas om patienten tidigare har opererats via ett snitt i nedre medellinjen.
Om det är en lång transportsträcka och/eller patienten har svåra besvär tveka inte att tillfälligt avlasta urinblåsan. Detta göres lätt i lokalbedövning med en rosa uppdragningskanyl. Genom denna kan man suga upp 200-400 ml urin.
Remiss till urolog görs efter lyckad avlastning för utredning av orsaken till urinstämman men också med sikte på ev. avflödesbefrämjande åtgärd.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: