Ange ditt sökord

Annons:

Urinstämma hos äldre (Urinretention)

Annons:

Definition

Upphävd förmåga att tömma urinblåsan.

Orsak(-er)

Hos män: Prostatakörtelförstoring.
Hos kvinnor: Framfall (uterocystocele).
Hos båda könen: Akut sjukdom med påtvingat sängläge, förvirringstillstånd liksom behandling med läkemedel med s k antikolinerg verkan. Dessutom urinrörsförträngning, diabetesnervskador, förstoppning eller buktumör.

Symtom

Beroende av tidsförloppet.
Om snabb sjukdomsutveckling är symtomen ofta påtagliga med trängningar till vattenkastning och smärta över blåsan.
Vanligast är dock tilltagande blåstömningssvårigheter där patienten successivt anpassar sig till att det finns en betydande mängd urin kvar i blåsan och som inte töms vid vattenkastningen. Symtomen kan i dessa fall till en början vara mycket beskedliga.
En plötsligt eller oförklarlig förhöjning av njurfunktionsprovet serumkreatinin skall alltid föranleda undersökning avseende förekomst av urinstämma.

Status

Rundad tumör i nedre delen av buken. Konturen av blåsan kan i uttalade fall kännas ända uppe vid naveln. Trots en betydande urinstämma kan det ibland vara svårt att upptäcka detta då man gör en bukundersökning.

Utredning

Patientens sjukhistoria är viktig. Tidigare vattenkastningsproblem? Tarmtömningsvanor? Tyngdkänsla i underlivet? Känselnedsättning? Känd diabetes? Nya läkemedel? Sängliggande?
Gynekologisk undersökning, prostataundersökning, undersökning av ändtarmen.
Mängden kvarstående urin kan mätas med ultraljudsteknik (bladder scanning). Röntgenundersökningen Urethrocystografi görs vid misstanke om hinder i urinröret. I frånvaro av tidigare vattenkastningsbesvär bör bukutredning övervägas.
Blodsocker, urinsticka.
I övrigt efter undersökningsfynd.

Behandling

I det akuta skedet: Kateter à demeure. Om mängden kvarstående urin är över 300 ml skall katetern sitta kvar.
Vid kortvarig blåstömningsrubbning innehåller blåsan ofta upp till 1000 ml.
Vid längre tids besvär kan urinmängden i blåsan uppgå till flera liter. I dessa fall skall blåstömning med kateter ske av och till under längre tidsperiod för att ge urinblåsan möjlighet att återta sin naturliga storlek. Lämpligt kan vara att tömma 500 ml, och därefter stänga av katetern i ca 30 minuter innan nästa tömning.
Därefter, om möjligt, behandlas orsaken till urinstämman.
Ett försök att ta bort katetern kan göras efter 2–3 veckor.
Vid behov, remiss till urolog alternativt gynekolog för vidare utredning och behandling.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: