Ange ditt sökord

Annons:

Tungsveda (Glossit)

Annons:

Orsak(-er)

Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus /kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illalaktande svavelföreningar, eller att sekret från näshålan finns kvar på tungan.
Svampinfektion (Candida) som kan uppstå vid diabetes, antibiotika-, kortison-, strål-, eller cellgiftshandling.
Vanligt hos nyfödda spädbarn via primärinfektion från moder.
Vanligt även hos allmänt nedgångna, multisjuka patienter med ofta elakartade sjukdomar som blodcancer (leukemi), elakartade förändringar i lymfkörtlarna (maligna lymfom) eller HIV.
Beläggningen kan också orsakas av muntorrhet p.g.a. täthet i näsan som medför munandning nattetid. Kan även ses vid bl a Sjögrens syndrom.
Sjukdomen Lichen kan sätta sig på tungan och ses då som vita fläckar eller strimmor.
Vid sk ”Hairy tongue” ser man förstorade smaklökar ibland till följd av antibiotikabehandling. Förändringarna är ofarliga.
”Geografic Tongue” är en inflammatorisk förändring på tungan av okänd orsak. Även detta tillstånd är ofarligt och kan ses i samband med många sjukdomar.
Tungsveda (glossit): Är ett vanligt tillstånd där patienten nattetid pressar tungan mot gommen. Det är framför allt tungspetsen som drabbas. Patienten själv är oftast helt omedveten om sitt agerande.
En illasittande tandprotes kan också ge dessa besvär. Tungsveda förekommer även vid vitamin B12-, folat- eller järnbrist. Ses även vid sjukdomen Polycytemia vera.

Symtom

  • Gulvita beläggningar på tungan där beläggningarna går att skrapa bort. Orsak: matrester, rökning/snusning, bakterier, ”post nasal drip”.
  • Vita beläggningar på tunga och munslemhinna. Beläggningarna går att skrapa bort och tungan är ibland rodnad under. Orsak: svampinfektion (candida).
  • Vita beläggningar som ej går att skrapa bort; ofta i längsgående mönster eller längst tungans kanter. Orsak: lichen.
  • Rodnad och ilsket röd tunga. Orsak: vitamin B12-brist, järnbrist, svampinfektion (candida), polycytemia vera, muntorrhet, tandpressning, tandprotes.
  • Röd och svidande tungspets. Orsak: tungpressning.
  • Färgad tunga: svart färg av kaffe, röd av rödbetor, blå av blåbär. Svart- svartgrön beläggning även vid ”hairy tongue”. Då ofta även nedsatt känsel för smak.
  • Matt och grå tunga och slemhinna. Orsak: rökning.
  • Vitgrå eller rodnade blank beläggning på distinkt avgränsade områden bildande ”kartmönster” på tungan. Förändringarna uppträder successivt i skiftande mönster och på skiftande platser på tungan och är ofta omgärdade av vitgrå linjer. Ibland ses även djupa sprickor i tungan. Orsak: ”Geografic tongue”.

Utredning

Homocystein (alt S-B12/folat). Blodvärde (Hb). Blodsocker.
Vid behov görs utredning av annan bakomliggande sjukdom. Då är det lämpligt att bl a kontrollera sänka (SR), vita blodkroppar (LPK), olika typer av vita blodkroppar (Diff) mm.

Behandling

Vid svampinfektion (candida): Sugtablett med amfotericin B alternativt kapsel/mixtur med flukonazol. Skölj munnen med vichyvatten efter intag av kortisonsprayer. Protesbärare skall rengöra protesen i vichyvatten; om detta ej räcker användes särskild vätska efter direktiv från tandläkare. Spädbarn kan penslas på tunga och munslemhinna med soda/vichyvatten på bomullstuss efter måltider (pensla även napparna!). Vid behov pensling med nystatin mixtur.

I övrigt gäller god munhygien med såväl tandborstning som att skrapa bort matrester etc med tungskrapa (finns på apotek). Vid behov ges järn- eller vitamintabletter. Apoteket har receptfri munsköljvätska verkande mot svavelföreningar/dålig lukt. Vid tungsveda kan antiinflanmmatorisk munsköljvätska prövas.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: