Ange ditt sökord

Annons:

Trötthet

Annons:

Definition

Se även avsnittet Kroniskt Trötthetssyndrom på www.praktiskmedicin.se

Orsak(-er)

De vanligaste orsakerna är Livet och dess påfrestningar som stress, för lite sömn, relationsproblem, besvikelser, sorgereaktion, dålig ekonomi, utmattningssyndrom, för lite motion med dålig kondition och/eller övervikt.

 • Kronisk värk orsakad av artros
 • fibromyalgi
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk ledgångsreumatism
 • Infektioner som förkylning (tänk på TWAR)
 • bihåleinflammation (sinuit)
 • lunginflammation (pneumoni)
 • urinvägsinfektion och hos barn även körtelfeber
 • påssjuka
 • Trötthet efter en infektion (postinfektiös asteni)
 • Blodbrist (anemi). Hos kvinnor vanligt med låga järndepåer utan att blodvärdet är påverkat
 • Hjärtsjukdomar som t ex hjärtarytmier
 • inkompensation
 • kärlkramp (angina pectoris)
 • förändringar i hjärtklaffar (förträngning eller vidgning av klaffarna)
 • hjärtsäcksinflammation (pericardit)
 • Diabetes
 • Sömnapné
 • Depression/ångest
 • Högt blodtryck
 • Lågt blodtryck. Ffa hos äldre med normalt blodtryck i liggande, noterar man att blodtrycket sjunker efter några minuter i stående.
 • Alkohol.Vanligast är ett måttligt men tämligen regelbundet intag utan att personen alls är beroende.
 • Läkemedelsbiverkan. ?- blockerare, vattendrivande (tiazid), antidepressiva, digitalisöverdosering, antihistaminer, smärtstillande medel av opioidtyp, antikolinergika.
 • Astma
 • Ibland en form där patienten inte har så mycket mer symtom än trötthet och är omedveten om diagnosen. Allergi.
 • KOL
 • Störningar i kroppens saltbalans (elektrolytstörningar)
 • Migrän. Tröttheten finns såväl vid icke typisk migrän, som före själva anfallet (prodromalsymtom) också kan finnas flera dygn efter anfall.

Vanliga orsaker är även:

 • Låg eller hög ämnesomsättning
 • Vitamin B 12- brist
 • Graviditet
 • Sviktande njurfunktion
 • Drogmissbruk med cannabis, centralstimulerande medel eller läkemedel Vad gäller trötthet orsakad av läkemedel ses detta mest av bensodiazepiner och vid överdosering av digitalis.
 • Polymyalgia reumatika
 • Temporalisarterit
 • Glutenöverkänslighet (celiaki)
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar som Mb Crohn och Ulcerös colit.
 • Efter en hjärnblödning (stroke)
 • Uttorkning (dehydrering)

.

Övriga (ej fullständig uppräkning men kliniskt relativt vanliga):

 • Leversjukdom (bl a hepatit)
 • Hjärtinfarkt utan symtom
 • Testosteronbrist hos män
 • Narkolepsi
 • Multipel Scleros
 • Parkinsons sjukdom
 • Under- eller överfunktion i bisköldkörtlarna
 • Addisons sjukdom
 • Cushings syndrom
 • Sarcoidos
 • Neuroborrelios
 • TBE- infektion
 • SLE
 • Elakartade sjukdomar
 • HIV
 • Post-traumatiskt stressyndrom
 • Undernäring (malnutrition) ffa hos äldre och hos personer med ätstörningar.
 • Sjukdomar i hjärnans små blodkärleventuellt med demens).
 • Tuberkulos
 • Alveolit
 • Kronisk propp i lungan (lungembolism)
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Somatoformt syndrom
 • Ehlers-Danlos syndrom

 

Utredning

Patientens sjukhistoria med bl a psykosociala förhållanden, fysisk- eller mental trötthet? Sömnapné? Alkohol?
Psykiskt status.
Kroppsligt status med bl a undersökning av lymfkörtlar och bröstkörtlar.
Laboratoriemässigt kontrolleras blodvärde (Hb), blodsocker (P-Glu), sänka (SR), snabbsänka (CRP), urinsticka. Dessutom kontrolleras blodtryck, midja/stusskvot och det görs en bedömning av patientens hjärta och lungor.
Ibland behöver man komplettera utredningen med ämnesomsättningsprover S-T4, S-Ferritin, vita blodkroppar (LPK), S-Na, S-K, S-Ca, S-vit B12 och leverprover som S-ALAT, S-GT och S-CDT. Dessutom behöver man ibland kontrollera om det finns blod i avföringen (f-Hb) och det tas ett EKG och det görs en röntgenundersökning av lungorna.
Riktad utredning görs vid behov t ex leverprovet S-ALP, fördelning av olika vita blodkroppar (diff), njurfunktionsprovet S-kreatinin, urinämne i blod (S-urea), mikroäggvita i urinen, allergitestet phadiatop, körtelfeberprovet monospot, koncentration av läkemedled digoxin i blodet (S-digoxin), aminosyran homocystein i blod (S-homocystein), hjärtsviktsindikatorn S-BNP, borreliaantikroppar (eventuellt behöver ett ryggmärgsvätskeprov tas), PCR/serologi mot TWAR, graviditetstest, S-testosteron, S- kortisol, celiakiprover ( Ig-A antikroppar mot vävnadstransglutaminas [IgA-anti-tTG]; hos barn < 4 år även Ig-A antikroppar mot gliadin [IgA-antigliadin]).
Ibland behöver man också göra följande undersökningar: lungfunktiontest (spirometri), undersökning av ändtarm (rektoskopi), undersökning av magsäck (gastroskopi), arbets-EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat (UCG), datortomografi av hjärnan (CT hjärna), syrgasmättnad, datortomografisk lungangiografi (DTLA- vid misstanke lungemboli) alternativt pulmonalisangiografi eller scintigrafi, m fl undersökningar.
Eventuellt görs en sömnregistrering då man misstänker att patienten har sömnapné.

Behandling

Behandling sker utifrån orsak.
Om ingen specifik orsak till tröttheten påträffats, gäller fokus på regelbunden motion med 30-45 min rask promenad dagligen, regelbundna måltider med bra näringsinehåll samt på regelbunden sömn 7-8 tim/natt.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: