Ange ditt sökord

Annons:

Allergisk Alveolit. Tröskdammslunga. Farmers Lung

Annons:

ICD-10: J67

 

Definition:

Allergiskt orsakad inflammation i lungorna orsakad av luftburna antigen.

 

Orsak:

Exponering för kraftig antigendos under lång tid. Luftburna organiska antigenpartiklar från såväl växt- som djurriket. Små partiklar (1-5 my) som deponeras långt perifert i bronkträdet, i alveolerna. Oftast sporbildande mikrober och mögelsvampar. Riskmiljöer är hantering av möglig säd, hantering av möglig träflis (förbränningsstationer, såg- och justerverk), arbete vid biologiska reningsverk inkl rengöring av filter för bubbelpooler. Även vid exponering av fågeldamm inkl protein från fåglars avföring (duvuppfödare, undulatkontakt). Även yrkesmässig exponering för mjöl, malt, champinjoner, korkdamm, metallrök (ex v zink). Krävs ingen atopisk predisponering för utvecklande av sjukdom. Trädamm orsakar i sig ej sjukdomen, men kan via irritation öka symtomen.

 

Differentialdiagnos:

Allergisk astma (låg exponeringsdos, specifik sensibilisering, kräver atopisk predisponering). Pneumoni. Icke- allergisk astma. Inhalationsfeber (toxisk -alltså ingen allergisk- reaktion i lungorna efter inandning av främmande ämnen i hög dos; ex v isocyanater, metallrök (ex v zink), termiska nedbrytningsprodukter från teflon, mögel, bakterier, proteiner från djurriket).

 

Symtom:

Akut påkommen feber, trötthet, dyspné, hosta. I de allra flesta fall inga kvarstående besvär men vid upprepade attacker kan allergisk alveolit resp bestående lungfibros uppstå.

 

Utredning:

Anamnes (yrke, fritid), auskultera lungor, spirometri, röntgen pulm. Prover gällande precipiterande antikroppar (antigenspecifika IgG och ospecifik immunstimulering med höjda nivåer av IgG och IgA. Ev. finns även ett mindre antal antigenspecifika IgE till skillnad från atopins typiskt höga värden av IgE). Leuko-cytos är typisk. CRP, SR.

Allergilaboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har utvecklat en panel om 12 st agens där de flesta fall av Allergisk alveolit kan fångas in!

 

Behandling

Fjärmande från exponeringsmiljön! Symtomen brukar då relativt snabbt avklinga. F.ö. symtomatisk behandling. Observera att höjda laboratorieparametrar i sig ej är synonymt med sjukdom utan endast visar att patient varit utsatt för exponering och att immunsystemet reagerat adekvat. Typisk klinik krävs också för diagnos!

Ställningstagande till fortsatt utredning vid arbetsplatsen med kvantifiering och identifiering av agens (sedimentplatta, luftprov tagna på filter m.fl. metoder). Ofta svårgenomförbart; dålig kunskap om normalvärden och risknivåer liksom att få laboratorier har utrustningen och kompetensen. Genomgång av skyddsutrustning. Används den?

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: