Ange ditt sökord

Annons:

Träning på recept. FYSS

Annons:

Definition

Fysisk aktivitet på recept (FaR) används allt mer ff.a. inom primärvården som en behandlingsmetod för att förhindra och behandla sjukdom.
Grundprincipen är att vårdgivaren ordinerar fysisk aktivitet till patienten på recept som enda terapi eller som tillägg till ordinarie behandling. SBU-rapporten om ”Metoder för att främja Fysisk aktivitet” (SBU-rapport nr 181, 2007) påvisade att en skriftlig ordination medför större följsamhet jämfört med en muntlig ordination. FaR inkluderar även motivationens betydelse vid ordination och innefattar ett system med uppföljning av given behandling.
Till hjälp för skriftlig ordination av fysisk aktivitet har förskrivaren därför FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling), som utkom med en andra upplaga, FYSS 2008, i april 2008. Denna är avsedd som ett hjälpmedel för olika receptskrivande aktörer inom hälso- och sjukvården att kunna ordinera fysisk aktivitet med tydliga råd på recept till patienter. Boken kan beställas från Statens Folkhälsoinstitut och finns även på Internet, www.fyss.se. Boken behandlar fysisk aktivitet vid högt blodtryck, astma, diabetes, hjärtsvikt, ont i ryggen (lumbago), smärta, depression, benskörhet (osteoporos), cystisk fibros, missbruk m.m. I den nya upplagan finns även stress och Plötslig död m.fl avsnitt. FYSS 2008 utges i samarbete med Norge.
En version av boken avsedd för allmänheten (”FYSS för alla”) säljs på apoteken.
2008 betonade regeringen i folkhälsopropositionen betydelsen av FYSS/FaR och gav Folkhälsoinstitutet i uppdrag att bistå med metoder för motivation och utvärdering av FaR i Sverige. Västra Götalandsregionen (VGR) blev först med att inrätta en specifik terapigrupp för Fysisk aktivitet inom regionala Läkemedelskommittén, som ytterligare betonar betydelsen av FYSS/FaR som behandlinsmetod inom hälso- och sjukvården.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: