Ange ditt sökord

Annons:

Temporalisarterit (Arteritis temporalis / Jättecellsarterit GCA)

Annons:

Orsak(-er)

Urakut insättande ensidig synnedsättning eller dimsyn med åtföljande smärta till följd av totalt stopp i den centrala näthinneartären (a. centralis retinae).
Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar

Symtom

Ofta sjukdomskänsla, lätt feber och huvudvärk samt ömhet över tuggmuskulatur och hjässa.

Status

Vid ögonundersökning kan man se en blek näthinna, ibland med en klart röd fläck centralt i gula fläcken (makula). Ömhet över tinningartärerna. Sänkan är som regel kraftigt förhöjd.

Alternativa överväganden

Spänningshuvudvärk.

Behandling

Det är mycket bråttom med att ge patienten höga kortisondoser, 60 mg prednisolon i tablettform med mycket långsam nedtrappning. Det andra ögat kan drabbas inom några få timmar! Kortisonbehandlingen måste bibehållas till dess att sänkan normaliserats.
Ingen som helst anledning med remiss till ögonklinik i det akuta skedet. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är dålig. Behandlingen bör skötas av eller i nära samråd med medicinklinik och vid allmänpåverkan bör patienten remitteras akut. Lämpligt med remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp eventuella långtidskomplikationer lokalt i ögat.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: