Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Fästingburen, virusorsakad hjärnhinneinflammation.

Orsak(-er)

Fästingburen smitta med flavovirus. (TBE = Tick Borne Encephalitis).
Utbredning av virusbärande fästingar är koncentrerad i området från Stockholms skärgård, längs Östersjökusten ned till Kalmar inklusive Öland, Gotland och Åland. Finska skärgården. Smittan finns också längs Mälarens stränder och påträffas dessutom sporadiskt i Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne och Blekinge. Nya områden med TBE uppträder ständigt till följd av milda vintrar. I Europa i övrigt finns fästingarna i Central- och Östeuropa inklusive de Baltiska staterna.
Tid från smitta till de första symtomen kommer (inkubationstid) är 1-24 veckor.
150-200 personer insjuknar varje år i Sverige. Sjukdomen uppträder ffa under perioden april-november. Fler personer drabbas men har inga kliniska symtom och diagnosticeras ej.

Symtom

Sjukdomen har ett tvåfasigt förlopp:
Fas 1: Influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel värre ju äldre man är.
Fas 2: Efter 1–3 veckor får patienten en påverkan på centrala nervsystemet med besvär som liknar hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Dock oftast milda symtom. Endast lätt feber. En mindre andel av drabbade patienter får allvarlig sjukdom med sänkning av medvetandet, andningsbesvär, förlamning i muskler över skuldrorna.
Efter sjukdomen kan patienten känna trötthet, ha huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårigheter och vara lättirriterad. Ibland ses också handskakningar, balansstörningar och talsvårigheter.
Bestående neuropsykiatriska symtom som minnesstörning, koncentrationsstörning och personlighetsförändring förekommer i ca hälften av fallen. Kvarstående förlamning i samband med ryggmärgsinflammation (myelit) ses i ungefär samma omfattning. Bestående neurologiska skador hos barn under 7 år är mycket sällsynt.

Alternativa överväganden

Under den inledande fasen: andra virussjukdomar.
Under den andra fasen: hjärnhinneinflammation, vattkoppor, herpesinfektion.

Utredning

Påvisandet av antikroppar i blodet mot viruset. Dessa ses i regel 1-3 veckor efter insjuknandet. I regel är testet positivt när symtomen från hjärnan kommer. Antikropparna kan finnas kvar upp till 8 månader efter vaccination. Man kontrollerar också antalet vita blodkroppar (LPK), snabbsänka (CRP) och vanlig sänka (SR). Kontroll av antikroppar mot TBE i ryggmärgsvätskan bör ingå i utredning av hjärn- och hjärnhinneinflammation (meningoencefalit).

Behandling

Specifik behandling finns ej. Remiss till sjukhus om patienten har mycket besvär. Följ förloppet. Lång konvalescens, många får kvarvarande besvär.
Förebyggande: Använd täta kläder i högt gräs och slyig skogsmiljö. Vissa myggmedel minskar risken att bli fästingbiten!
Efter promenad, leta fästingar. Duscha! Fästingar kan tas bort med pincett. Drag rätt ut, vrid ej! Såret tvättas med tvål och vatten eller desinfektionsmedel.
Vaccination mot TBE-infektion med avdödat TBE-virus ges med 3 doser. Grundimmunisering innebär att de första doserna ges med 1-3 månaders intervall (lämpligen i mars-april). Den tredje dosen ges efter 9-12 mån för barn och 5-12 mån för vuxna. Därefter ges ytterligare en dos efter 3 år. Ytterligare doser ges vart 3:e år om patienten är över 60 år annars vart 5:e år.
Vid snabbimmunisering ges andra dosen efter 2 veckor.
Vaccination ger mycket gott skydd och rekommenderas i drabbade områden. De olika vaccinerna är inte säkert utbytbara mellan varandra och har olika intervall mellan de olika injektionerna.
Vaccination rekommenderas inte till barn under 7 års ålder. Dessa drabbas sällan av TBE och får endast sällan besvär efter infektionen.
Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet.
Hjärnhinneinflammation (meningoencefalit) inklusive den som orsakas av TBE, räknas som anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: