Ange ditt sökord

Annons:

Sväljningssvårigheter (Dysfagi)

Annons:

Orsak(-er)

Klump i halsen, otillräcklig slutning vid övre magmunnen, inflammation i matstrupen, kramp i matstrupen, struma, inflammation i tandköttet, halsfluss, förlamningar i svalget, sammandragningar i svalget, tumörer i svalget, främmande kroppar i svalget, utbuktningar på kroppspulsådern.

Symtom

Patienten har ofta svårt att svälja och smärtor vid svalgrörelser. Ibland har patienten en känsla av att maten stoppar upp bakom bröstbenet.
Den form som brukar kallas “globus” ger aldrig riktiga sväljningssvårigheter utan det känns mer som en klumpkänsla, tryck över bröstet, en känsla av att inte få luft.

Utredning

Patientens egen berättelse är oerhört viktig vid utredningen.
Undersökning görs av hals, munhåla och stämbandsregion.

Röntgenundersökning skall alltid utföras på patienter med sväljningssvårigheter och samtidig avmagring. Undersökningen skall omfatta nedre delen av svalget och matstrupen och skall utföras med hjälp av kontrast.
Totalstopp orsakad av matbit som fastnat kan vara första tecknet på en elakartad förträngning. Detta undersöks genom att röntga efter det att matbiten avlägsnats.
Vid tumörmisstanke görs gastroskopi utan fördröjning. Denna undersökningen innebär att man med en tunn slang tittar ner genom matstrupen och vidare ner i magsäcken. Ett rakt instrument ger bra bild på hinder i de övre regionerna, ett böjligt instrument används vid hinder i de nedre delarana. Undersökningen skall utföras även om röntgen varit helt normal.
Vid normal röntgen och fortsatta besvär övervägs undersökningar av matstrupen som t ex pH-mätning i 24 timmar (för att mäta surhetsgraden i matstrupen) och tryckmätning.

Behandling

Riktas mot orsaken.
Vid återflöde av magsäcksinnehåll upp till matstrupen (reflux) eller vid inflammation i matstrupen ges protonpumpshämmare.
Vid kramp i matstrupen ges antikolinergika t ex hyoscyamin.
Psykiskt utlösta sväljningssvårigheter (globus) kan behandlas med ångestlindrande medel som bensodiazepiner eller paroxetin.
Vid för långsam rörelse i matstrupen kan cisaprid prövas. Detta läkemedel får numera endast förskrivas på licens för restriktiv användning.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: