Ange ditt sökord

Annons:

Sorkfeber. Nephropatia epidemica

Annons:

ICD-10: B34 P (viros)

 

Definition:

Infektion av Puumalaviruset.

 

Orsak:

Inandning av Puumalavirus som sprids via skogssorkars urin/avföring/ saliv. Viruset finns i dammpartiklar där sorkar varit. Smittsituationer är där damm rörs upp och inandas, t.ex. städning av sommarstugor, ved- respektive höhantering. Ingen smitta person till person.

 

Symtom:

Influensaliknande med hög feber, myalgi, huvudvärk. Ibland buk- njur- ryggsmärtor. Anuri/oliguri som följs av polyuri. Ibland makroskopisk hematuri. Hudblödningar kan förekomma. Inkubationstid 1-8 veckor. Akut sjukdomsperiod under 1-2 veckor. Långdragen postinfektiös trötthet. Oftast beskedliga symtom med spontant tillfrisknande. Allvarligare symtom sällsynta men finns; t.ex. polyradikulit, meningoencefalit, dialyskrävande njursvikt. Genomgången infektion ger livslång immunitet. Förekommer norr om Dalälven. Insjuknande vanligast under november till april.

 

Utredning:

Diagnos via påvisande av virusspecifika IgM- antikroppar. IgG- antikroppar tyder på genomgången infektion och immunitet. S-Krea (ofta stegrat!), TPK (ofta sänkt!). U-alb, U-Hb (albuminuri + proteinuri + hematuri vanligt).

 

Behandling

Specifik behandling finns ej. Minska eller sätt ut njurfunktionsberoende läkemedel! Vaccin finns ej. Symtomatisk behandling! Anmälningspliktig sjukdom!

 

Egenvård:

Förebyggande gäller att undvika exponering och inandning av damm i misstänkt kontaminerade områden. Munskydd vid ved- höhantering. Städa i sommarstuga med våt trasa – binder dammet. Kratta fjolårs löv/gräs efter regn

 

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: