Ange ditt sökord

Annons:

Sorkfeber. Nephropatia epidemica

Annons:

ICD-10: B34 P (viros)

 

Definition:

Infektion av Puumalaviruset.

 

Orsak:

Inandning av Puumalavirus som sprids via skogssorkars urin/avföring/ saliv. Viruset finns i dammpartiklar där sorkar varit. Smittsituationer är där damm rörs upp och inandas, t.ex. städning av sommarstugor, ved- respektive höhantering. Ingen smitta person till person.

 

Symtom:

Influensaliknande med hög feber, myalgi, huvudvärk. Ibland buk- njur- ryggsmärtor. Anuri/oliguri som följs av polyuri. Ibland makroskopisk hematuri. Hudblödningar kan förekomma. Inkubationstid 1-8 veckor. Akut sjukdomsperiod under 1-2 veckor. Långdragen postinfektiös trötthet. Oftast beskedliga symtom med spontant tillfrisknande. Allvarligare symtom sällsynta men finns; t.ex. polyradikulit, meningoencefalit, dialyskrävande njursvikt. Genomgången infektion ger livslång immunitet. Förekommer norr om Dalälven. Insjuknande vanligast under november till april.

 

Utredning:

Diagnos via påvisande av virusspecifika IgM- antikroppar. IgG- antikroppar tyder på genomgången infektion och immunitet. S-Krea (ofta stegrat!), TPK (ofta sänkt!). U-alb, U-Hb (albuminuri + proteinuri + hematuri vanligt).

 

Behandling

Specifik behandling finns ej. Minska eller sätt ut njurfunktionsberoende läkemedel! Vaccin finns ej. Symtomatisk behandling! Anmälningspliktig sjukdom!

 

Egenvård:

Förebyggande gäller att undvika exponering och inandning av damm i misstänkt kontaminerade områden. Munskydd vid ved- höhantering. Städa i sommarstuga med våt trasa – binder dammet. Kratta fjolårs löv/gräs efter regn

 

 

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: