Ange ditt sökord

Annons:

Somatoformt smärtsyndrom

Annons:

Definition

Smärta inom minst ett anatomiskt område dominerar de symtom patienten har.
Smärtan är av en sådan svårighetsgrad att den motiverar medicinsk utredning.
Smärtan skall orsaka tydligt lidande eller försämrad funktion hos patienten.
Psykologiska faktorer skall bedömas ha en viktig roll för smärtans debut, svårighetsgrad, fortbestånd etc. Smärtsymtomen eller funktionsnedsättningen får inte vara simulerade och heller inte kunna förklaras bättre med någon annan sjukdom som t.ex. depression, ångestsjukdom, smärtor vid samlag eller psykotisk sjukdom.

Orsak(-er)

Vg Se Odifferentierat somatoformt syndrom.

Symtom

Se Definition! Smärta utgör det dominerande symtomet och brukar debutera i samband med fysisk skada eller psykisk påfrestning.
Patienten är överdrivet upptagen med sina besvär, är vårdsökande, orolig för missad sjukdomsdiagnos och får av allt detta en inskränkt funktion.
Det går inte att hitta övertygande kroppslig förklaring till patientens besvär. Patienten söker mer vård än befogat. Traditionell behandling av patientens smärta ger ingen eller högst tillfällig effekt. Patienten har svårt att acceptera att det finns en annan förklaring till besvären än att patienten är kroppsligt sjuk. Patienten drivs därför in i en sjukroll där tillståndet styr både patientens och omgivningens liv.

Alternativa överväganden

 • Fibromyalgi.
 • Ångestsjukdom.
 • Depression.
 • Utbredd muskulär spänningsvärk p.g.a. stressreaktion.
 • Smärtsamt samlag (dysparenui).
 • Kroppsliga åkommor som kan ge värk. Somatoformt syndrom.
 • Odifferentierat somatoformt syndrom.
 • Psykos.

Behandling

Ge patienten besked att smärtan ej har någon farlig orsak så att onda smärtcirklar kan brytas. Upplever pateinten smärta så känner den smärta!
Stor varsamhet med smärtstillande tabletter. Kontinuerligt användande av smärtstillande tabletter kan orsaka fortsatt värktillstånd!
Annat som kan fungera väl för patienten är:

 • Fysisk aktivitet, minst 30 minuters promenad dagligen.
 • Att patientens kommer i kontakt med samt får en bedömning av olika specialister t.ex. av ett smärtteam.
 • Det är viktigt att patienten lär sig exempelvis avslappningstekniker, ev. med biofeedbackteknik, kan minska muskelspänningar och reducera en möjlig smärtkälla.
 • Kognitiv terapi kan prövas med målsättning att skapa en beteendeförändring och att patienten bättre skall kunna härbärgera smärtan och ha en anständig tillvaro trots denna.
 • Kontinuerlig kontakt med en läkare; tidsbokade, men glesa återbesök. Vid en eventuell remiss, se till att patienten återförs till behandlande läkare så att han/hon ej hamnar i en rundgång i vården.
 • Beträffande läkemedel har forskning visat effekt av antidepressiva medel med serotonerg och noradrenerg profil som t ex klomipramin. Till en början ges 10 mg/dygn. Försiktig dosökning, ofta stor biverkningskänslighet. Dosen kan variera mellan 25-150 mg/dygn.

Djuplodande psykologbehandling ofta meningslös.
Kolla upp att inte någon olöst försäkringskonflikt eller att annan sjukdomsvinst ligger i vägen! I det läget ogörligt att komma vidare med behandlingen.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: