Ange ditt sökord

Annons:

Somatiseringssyndrom (Somatoformt syndrom)

Annons:

Definition

Patienten skall ha haft ett flertal kroppsliga besvär under flera års tid, som inte kan förklaras av en känd/diagnosticerad fysisk sjukdom. Besvären  skall ha debuterat före trettio års ålder. Patienten skall ha begärt behandling eller att symtomen lett till klart försämrad funktion i viktiga avseenden.
Kortvariga tillstånd (mindre än 2 år) och mindre omfattande symtomatologi bör klassificeras som odifferentierat somatoformt syndrom.

Orsak(-er)

Stressreaktioner. Kulturbyte.
Ur psykologisk tolkning beror syndromet på att känslor, oftast rädsla eller ångest, inte känns av och tolkas som sådana utan känslorna avkänns och tolkas i ett annat system: det kroppsliga. En överaktivitet i det sympatiska nervsystemet pga känslor, uppfattas som om de utlöstes från olika organ i kroppen..

Symtom

Se Definition ovan.
Somatiseringssyndrom är en ganska ovanlig diagnos med hänsyn till vad som krävs för att diagnosen skall gälla. Patienten är under stor del av sin tid upptagen med sina symtom, som saknar en medicinsk förklaring, där han/hon gjort sjukrollen till del av sin identitet.

Observera dock att det är en skillnad på att vara upptagen av sina symtom, och att ha en känd fysisk sjukdom där man är nyfiken på att lära sig mer om sjukdomen för att höja ens livskvalité.

Patienten framför sina symtom och lidande med stor kraft och lyckas ibland få stora kirurgiska ingrepp gjorda på sig dessvärre ofta med olika operationskomplikationer som följd. Operationerna i fråga ska då givetvis sakna innebörd och i själva verket vara irrelevanta och inte kunna höjas patientens ifråga livskvalité eller förbättra dess fysiska tillstånd.

Diagnos

För diagnos krävs att alla fyra nedanstående är uppfyllda:

 1. Minst fyra smärtsymtom från olika delar av kroppen,
 2. Minst två olika symtom från mag-tarmkanalen som inte yttrar sig som smärta,
 3. Minst ett sexuellt symtom som inte yttrar sig som smärta,
 4. Minst ett pseudoneurologiskt bortfallsmärtsymtom t.ex. försämrad balans eller koordination, svårigheter att svälja, klump i halsen, minnesförlust (amnesi), förlust av beröringskänsla eller smärtkänsla, dubbelseende.

Dessutom ska A eller B nedan vara uppfyllt:

A: Symtomen skall inte kunna förklaras av känd sjukdom eller som ett resultat av missbruk av droger eller läkemedel.
B: Symtomen skall vid känd sjukdom inte vara värre eller funktionsstörningen större än vad som är rimligt.

För diagnos skall också kriterium C vara uppfyllt:

C: Symtomen får heller ej vara medvetet framkallade eller simulerade.

Alternativa överväganden

 • Stressorsakade symtom. Somatoformt smärtsyndrom.
 • Odifferentierat somatoformt syndrom.
 • Psykos.
 • Ångestsjukdom.
 • Depressionssjukdom.

Behandling

Svårbehandlat tillstånd där det är viktigt för patienten att ha kontakt med ett psykiatriskt team, gärna med kognitiv inriktning.
Dessutom skall patienten ha en trygg allmänläkarkontakt. Detta för att värdera de kontinuerligt uppträdande symtomen och förhindra rundgång i sjukvårdssystemet med ständigt nya utredningar.
Det kan vara bra med tidsbokade, men glesa, återbesök hos allmänläkaren som ger patienten trygghet och för att patienten i görligaste mån inte skall behöva söka akutmottagningar.
Bemötandet är viktigt:

 • Undfallande attityd kan resultera i undersökningar, sjukskrivningar och behandling enligt patientens egen önskan.
 • Avvisande hållning kan skärpa patientens beteende.
 • Läkaren bör ha en bekräftande attityd gentemot patientens symtom. Dock viktigt att informera patienten att kroppens skickar ut signaler på alla människor men att dessa signaler oftast “filtreras bort”. Oro, ångest m fl tillstånd gör att “filtret” släpper igenom signalerna. Det är viktigt att patienten förstår sambandet mellan kroppsliga besvär och sociala problem.
 • Psykiatrisk handledning av mottagningens vårdpersonal kan vara av värde.
 • Det är viktigt att klarlägga om det finns några olösta försäkringsfrågor i bakgrunden. Skulle så vara fallet måste dessa frågor lösas för att patienten skall kunna komma vidare i behandlingen till tillfrisknande.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: