Ange ditt sökord

Annons:

Snarkning och andningsuppehåll under sömn (Sömnapné / Obstruktivt sömnapnésyndrom)

Annons:

Definition

Ljud som uppstår vid inandning eller utandning orsakat av en förträngning i de övre luftvägarna.
“Sociala snarkare”: Biljud vid in- och utandning, fladdrande vävnad i bakre delen av munnen. Inga långvariga andningsuppehåll.
“Sömnapné”: Andningsuppehåll beroende på förträngning av andningsvägarna 5–50 gånger per timme. Dessa andningsuppehåll varar mer än 10 sekunder och leder till att blodets syrgasmättnad minskar. Dessutom blir patienten trött och sömnig dagtid. Såväl andningsuppehållens frekvens, varaktighet som snarkningarnas intensitet har betydelse för åtföljande besvär.
Sömnapné är riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Det finns ett konstaterat samband mellan sömnapné och förtida död, slaganfall och trafikolyckor.

Orsak(-er)

Övervikt, alkohol, rökning, sovande i ryggläge, lugnande läkemedel, blodtryckssänkande läkemedel, antikolinergiska läkemedel, sömnmedel, förstorade halsmandlar, onormalt stor tunga, liten och tillbakadragen underkäke, stor gomspene, hängande mjuk gom, inåtfallande näsvinge, kort hals, högt blodtryck, näspolyper, stora näsmusslor, snedställd nässkiljevägg, allergisk slemhinnesvullnad. Snarkning med andningsuppehåll under sömn förekommer också vid underfunktion i sköldkörteln.

Symtom

Torr i munnen på morgonen, ont bak i svalget.
För sömnapnoiker tillkommer huvudvärk i pannan, känsla av att inte ha sovit tillräckligt, trötthet under dagen i varierande grad, onormalt lätt att somna, koncentrationssvårigheter, förhöjt blodtryck m m.

Alternativa överväganden

Centralt från hjärnan utlösta andningsuppehåll som bl a ses efter stroke, vid annan neurologisk skada, hos äldre och vid sviktande hjärtfunktion.

Utredning

Noggrann berättelse av patienten och anhörig om besvären med fokus på eventuell dagtrötthet, lugnande läkemedel och alkohol.
De övre luftvägarna liksom hjärta, lungor och blodtryck kontrolleras. Gomspenen är ofta inflammerad hos snarkare. Blodsocker samt sköldkörtelhormon mäts.
Vid öronklinik görs kompletterande sömnregistrering och registrering av hur ofta personen har andningsuppehåll under natten samt hur blodets syrgashalt påverkas.

Behandling

Sunt leverne med viktminskning (kan ge påtagliga resultat), ingen alkohol och rökstopp.
Undvik muskelavslappnande mediciner samt läkemedel som påverkar nervsystemet.
Receptfritt snarkdämpande spray finns att pröva på apoteket.
Icke operativa behandlingar: Bettskena som kan fås av bettfysiolog eller tandläkare. Om patienten har diagnosen “sömnapné” kan en remiss till tandläkaren utfärdas och patienten får då bettskenan billigare. Näsborrevidgare. Andning med övertryck via en speciell andningsmask (CPAP). Höjd huvudända.
Operation: Avlägsnande av halsmandlar och reducering av den mjuka gommen med laser, radiofrekvensterapi eller kniv. Kirurgiska ingrepp i näsan som ökar luftpassagen kan behövas. På barn opererar man bort körtlar bakom näsan och eventuellt halsmandlar.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: