Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Orsak(-er)

Tidiga smärtupplevelser kan sätta negativa spår och bidra till förstärkta smärtreaktioner. Smärtsinnet och även minnet för smärta, utvecklas mycket tidigt. En lugn och trygg miljö är viktig för att inte förvärra barnets smärtupplevelse.

Behandling

Vid provtagning undviks i görligaste mån smärtsamma stick. Vid dessa tillfällen användes kräm eller plåster med lokalbedövningsmedel.
Behandlingen av smärtan sker stegvis enligt nedanstående med paracetamol först och därefter ev tillägg eller byte av läkemedel. Det smärtstillande preparatet doseras regelbundet. Effekten utvärderas.
Paracetamol
Förstahandsmedel vid lätt till måttlig smärta hos barn. Vid svår smärta är paracetamol ett bra komplement till morfin. Även nyfödda barn kan ges paracetamol.
Vid behandling av läkemedlet via ändtarmen (suppositorier) är upptaget i kroppen långsammare jämfört med tabletter.
Dosrekommendation vid tablettbehandling är 15 mg/kg kroppsvikt var 4:e timme till barn i alla åldrar.
Vid smärtbehandling kan man öka till maximalt 20 mg/kg kroppsvikt/dos 4-6 ggr /dygn.
Den maximala dygnsdosen är 100 mg/kg/dygn eller max 4 g/dygn.
Obs! Vid feber/infektion skall man vara försiktig med doseringen, maximalt 60 mg/kg/dygn. Försiktighet med doseringen även då barnet har nedsatt lever- eller njurfunktion.
Kodein
Tillägg av kodein till paracetamol kan ges till barn från 6 månaders ålder. Dosering 0,5-1 mg/kg kroppsvikt/dos. Max 4 ggr/dygn. Finns såväl i tablett som suppositorium.
Lokalbedövningsmedel
Bedövande kräm t ex med lidokain och prilokain. Stryks på i ett tjockt lager på huden vid stickstället och täckes med förband under 1 tim.
Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
Diklofenak från 6 månaders ålder. Max 3 mg/kg/dygn fördelat på 2-3 doser. Tabletter eller suppositorier.
Ibuprofen kan ges från 6 månaders ålder och med en vikt över 7 kg. Dosering10 mg/kg kroppsvikt/dos. Max 40 mg/kg/dygn.
Obs! Ges ej vid överkänslighet för acetylsalisylsyra (ASA), astma, njur- och hjärtsjukdomar.
Morfin
Vid svår smärta används morfin. Det är stora individuella skillnader i dos. Injektion i blodkärl ges tills man uppnår smärtfrihet.

Skalor för smärtskattning kan användas för barn från 6-7 års ålder. För barn från 3 års ålder kan man använda ansiktsskalor där barnet får välja mellan mer eller mindre ledsna ansikten för att visa hur ont det gör. I den yngre åldersgruppen 3-6 år, liksom i åldrar under 3 år, används även olika beteendeskalor, där iakttagare bedömer gråt, ansiktsuttryck, kroppshållning m.m

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: