Ange ditt sökord

Annons:

Rytmförändringar hos hjärtat (Sinus arrest /Sinusarytmi / Sinusbradykardi / Sinustakykardi)

Annons:

Definition

De elektriska impulser som sköljer över hjärtat och som man kan registrera med hjälp av ett EKG, kommer från kroppens egen impulsgivare som sitter i höger förmaksvägg. Impulsgivaren kallas för sinusknutan. Normalt skickar sinusknutan ut rytmiskt regelbundna elektriska impulser 60 – 80 gånger per minut.
Sinus arrest: Utebliven elektrisk impulsgivning från sinusknutan. Vanligen försvinner endast enstaka impulser. Hjärtstillestånd (asystoli) kan följa och resultera i en svimningsattack (Adam-Stokes attack). Vid ihållande utebliven impulsgivning från sinusknutan övertas impulsbildningen av ett annat fokus i förmaken.
Sinusarytmi: Impulsgivningen från sinusknutan varierar med in- och utandning.
Sinusbradykardi: Impulsgivning från sinusknutan understiger 50 impulser/minut.
Sinustakykardi: Impulsgivning från sinusknutan överstiger 100 impulser/minut.

Orsak(-er)

Sinus arrest: Överdosering av digitalis eller kinidin. Ses också hos personer med hög aktivitet i nervus vagus, den 10:e hjärnnerven som bl a går till matstrupe, lungor, hjärta, gallblåsa, magsäck, tarm och lever.
Sinusarytmi: Finns normalt hos unga friska personer och beror på uttänjning av höger förmaksvägg i samband med inandning. Vid inandning fylls höger förmak med blod.
Sinusbradykardi: Ses normalt hos unga, vältränade personer. Dessutom vid medicinpåverkan av t ex digitalis och betareceptorblokerare samt vid påverkan på hjärnan i samband med hjärnblödning eller hjärntumör.
Sinustakykardi: Normalt vid fysisk/psykisk ansträngning. Dessutom vid feber, hög ämnesomsättning, blodbrist, sviktande hjärtfunktion, blodpropp i lungan, smärta, stress, alkohol och centralstimulerande medel som t ex koffein.

Behandling

Sinus arrest: Ev pacemaker men i övrigt ingen specifik behandling.
Sinusarytmi: Ingen. Detta är ett normaltillstånd.
Sinusbradykardi: Vanligtvis ingen. Justera de mediciner som patienten använder och som orsakat sinusbradykardin. Är patienten påverkad av sin långsamma hjärtrytm kan atropin 0,5 mg behöva injiceras i blodbanan. Ev pacemakerbehandling vid uttalade symtom.
Sinustakykardi: Behandlingen riktar sig mot det som utlöst hjärtklappningen. Man kan också pröva att ge patienten betareceptorblockerare. Van läkare kan också massera mot patientens halspulsåder, sk karotismassage.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: