Ange ditt sökord

Annons:

PSA-undersökning (Prostata Specifikt Antigen / PSA)

Annons:

Definition

Allmän PSA-undersökning är omdiskuterad.
Undantag: män med minst två nära släktingar som insjuknat i prostatacancer. I dessa situationer är det motiverat med årliga kontroller för män i åldrarna 40-70 år.
Det är  måttligt bra träffsäkerhet med PSA beträffande att upptäcka cancer.

  • PSA 3–10 mikrog/L: Ca 30 % av patienterna har prostatacancer.
  • PSA 10–20 mikrog/L: Ca 50% av patienterna har prostatacancer.
  • PSA över 50 mikrog/L: I stort sett alla patienter har prostatacancer, som dessutom oftast är spridd till andra vävnader i kroppen.
  • PSA mycket över 50 mikrog/L: Dessa höga värden tyder på att det sannolikt föreligger dottertumörer i skelettet.

Plötslig stegring av PSA-värdet är ett observandum även vid måttliga nivåstegringar. Variationen mellan två PSA- prover, tagna med kort mellanrum, kan vara 15-20%.
Visar sig patienten ha prostatacancer är behandlingarna omtvistade. Många tumörer växer sakta och kommer ändå inte att inverka patientens livslängd eller livskvalité. 75% av män med diagnosticerad prostatacancer kommer att avlida av annan orsak. Operation av patienter under 65 år har dock visat sig ha en gynnsammare prognos än om man avvaktar.

Det finns även andra orsaker till PSA-höjningen, som är ofarliga; t ex prostataförstoring, bakteriell infektion i prostatan, urinrörskateterisering, cystoskopi, urinstämma och urinvägsinfektion (upp till ett år efter infektionen).
Vid PSA mellan 3 µg/L och 10 µg/L kan kvoten Fritt PSA/Total-PSA ge ytterligare vägledning. Hög kvot talar för ofarlig prostataförstoring och provtagningen upprepas var sjätte månad. Låg kvot talar för prostatacancer eller infektion.

Om PSA-värdet stiger kontinuerligt remitteras patienten till urolog eftersom ökning av PSA-värdet mer än 0,16 µg/L/år innebär en påtagligt ökad risk för prostatacancer. Likaså ökad risk vid dubblering av PSA under en 18 månaders period.
PSA skall bli omätbart efter det att prostatakörteln opererats bort. Om det finns kvarvarande nivåer talar detta för kvarlämnad tumörvävnad, dottertumör eller ett lokalt återkomst av cancervävnaden.

Enligt Nationella riktlinjer är beslutsgränsen för fortsatt utredning PSA-värde över 3 µg/L. Dock måste man ta hänsyn till patientens ålder, prostatastorlek mm. Med fördel tas PSA- provet om efter en månad innan remissen skickas.
Sjukvården rekommenderas att ej ta  PSA på män över 70 år om de inte ber om det. Risken för dessa män att ha en livshotande prostatacancer som samtidigt är botbar, är mycket liten. Samtidigt är risken för överdiagnostik är stor.
Symtomfria yngre män, som önskar kontrollera sitt PSA-värde, bör av läkare informeras om det fortsatta utredningsförfarande. Dessutom skall personen av läkaren informeras om rutinerna om de visar sig ha förhöjt värde liksom om uppföljning och tolkning av resultaten. personen bör läsa broschyren ”Om PSA- prov för att tidigt upptäcka prostatacancer”, utgiven av Socialstyrelsen.

Testning av stort antal män med PSA (s k screening) har naturligtvis visat en ökad upptäckt av prostatacancer men ingen skillnad i levnadslängd jämfört med män som inte testats!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: