Ange ditt sökord

Annons:

Prostataförstoring (Prostatahyperplasi / BHP)

Annons:

Definition

Godartad ålderbetingad tillväxt av prostatakörteln.

Orsak(-er)

Testosteron spelar in. Det finns också en koppling till det sk metabola syndromet.
Eventuellt framkallar höga halter av insulin sjukdomen.
Risken att drabbas ökar med stigande ålder.

Symtom

Lagringssymtom: Täta vattenkastningar på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, oförmåga att hålla tätt (inkontinens).
Tömningssymtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Status

Godartad prostataförstoring uppstår vanligen centralt kring urinröret, ofta med avflödeshinder. Körtelstorleken är normalt ca 35 kubikcentimeter för en 70- åring.

Alternativa överväganden

 • Detrusor/sfinkter- dyssynergi, neurogena
 • Prostatacancer
 • Kroniskprostatainflammation
 • Blåskatarr
 • Urinrörsinflammation
 • Urinrörsförträngning
 • Urinblåsecancer
 • Urinblåsstenar
 • Skrumpnande process invid prostatakörteln som försvårar blåstömning (blåshalsskleros)
 • Överaktiv urinblåsa som ofta vill tömma sig
 • Blåsrubbningar orsakade av neurologiska sjukdomar t ex MS, Mb Parkinson, Demens, Stroke.

Utredning

Patientens sjukhistoria inklusive information om de mediciner patienten tar. Bedömning av patientens stressnivå.
Undersökning av ändtarm och av buk.
Bestämning av mängd urin som ej töms ut i samband med vattenkastning (residualvolymbestämning) görs på alla män med hjälp av ultraljud (bladderscan) eller kateter. Om mer än 100 ml finns kvar i blåsan ger detta patienten täta trängningar.
Patienten får utföra ett tidsmiktionstest (test vilket innebär att mäta tiden det tar för patienten att fylla ett decilitermått). Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Tecken på förträngning i urinröret vid mer än 16 sekunder.
Patienten får själv föra en sk miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4-7 gånger per dygn, medelvolym 3-5 dl vid varje miktion och den totala mängden urin per dygn är 1-2 liter.
Skattningsskala beträffande symtom görs enligt IPSS (International Prostate Symptom Score). Utifrån skattningen tolkas patientens besvär enligt följande:

 • 0-7 poäng tolkas som lindriga besvär
 • 8-18 poäng tolkas som måttliga besvär
 • Mer än 18 poäng tolkas som svåra besvär

Ta även hänsyn till hur livskvalitén påverkas.

Labundersökningar: Urinsticka, S-kreatinin, PSA och eventuellt PSA-kvot. PSA kan tas även efter en undersökning av ändtarmen (palpation per rectum). Urinvägsinfektion kan ge förhöjda PSA-värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling. Via urolog kan vidare utredning ske med sk transrektalt ultraljud, cystoskopi samt cystometri.

Behandling

Många patienter med lätta besvär upplever förbättring utan att aktiv behandling satts in. Rekommendera patienten att stå upp och kissa. Vid tilltagande besvär uppmanas patienten att ta ny kontakt med mottagningen.
Tablettbehandling av förstorad prostata med IPSS under 18, minskar tömningssymtomen genom att påverka körtelns storlek (5-alfareduktashämmare) eller genom att blåshalsmuskulaturen slappnar av (alfa-receptorblockerare).
Alfareceptorblockerare kan användas oberoende av körtelstorlek. Effekt kan förväntas inom 2 – 4 veckor.
5-alfa reduktashämmare används vid förstorad körtel dvs över 40 kubikcentimeter. Effekten kan dröja upp till 6 månader eller mer men kommer vanligtvis snabbare.
Kombinationen av alfareceptorblockare och 5-alfa reduktashämmare kan prövas i ett inledande skede. Behandlingen med alfareceptorblockeraren avslutas efter 6-12 mån.
Vid utebliven farmakologisk effekt bör man överväga att avsluta tablettbehandlingen och istället bara avvakta. Om fortsatt behandling behövs, remitteras patienten för urologisk bedömning.

Kirurgisk och sk minimalinvasiv behandling:

 • TURP (transuretral resektion av prostata), anses i dag vara förstahandsval vid godartad prostataförstoring.
 • Vid endast måttlig förstoring och urinrörsförträngning användes ibland TUIP (transuretral incision i prostata). Metoden innebär att man via urinröret gör ett snitt i urinröret där det passerar genom prostatakörteln. Behandlingen kan utföras polikliniskt.
 • Öppen operativt borttagande av körteln görs framför allt vid mycket stora prostatakörtlar.
 • TUMT (transuretal mikrovågstermoterapi) används av allt fler kliniker. En utvecklad form av detta
  kallas Prostalund Feedback Treatment (PLFT®).
 • Absoluta indikationer för operativ behandling av godartad prostataförstoring är:
 • Urinstämma (i utvalda fall kan TUMT eller Prostalund Feedback Treatment (PLFT®) väljas)
 • Blåssten
 • Blödningar från prostatan
 • Urinvägsinfektioner
 • Njurpåverkan
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: