Ange ditt sökord

Annons:

Plötslig död hos idrottare

Annons:

Definition

”Plötslig död” inom idrotten avser plötsligt dödsfall under eller i samband med idrottsutövande. Olycksfall ingår inte i denna definition.

Orsak(-er)

Plötslig död hos idrottare är mycket ovanligt, men varje fall får stor uppmärksamhet. Idrottare med vissa medfödda eller ärftliga sjukdomar i hjärta och blodkärl löper större risk än normalbefolkningen med samma tillstånd att drabbas av plötslig död.
Ca 0,3 % av elitidrottarna har hjärtproblem som innebär ökad risk för plötslig död vid fortsatt idrottande.
Hos idrottare under 35 års ålder huvudsakligen medfödda hjärt-kärlsjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är hypertrof kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati, onormalt mynnande koronarartärer, klaffsjukdomar (t.ex. aortaförträngning), aortaruptur och hjärtmuskelinflammation. Mer ovanliga orsaker är LQTS (långt Q-T-syndrom), Brugadasyndromet, WPW (Wolf-Parkinson-White syndromet) m.fl. tillstånd.
Hos idrottare över 35 års ålder nästan uteslutande tidigt debuterande sjukdom i hjärtats kranskärl.
Det har framförts misstankar, som dock ej kunnat bekräftats, att NSAID-preparat (särskilt Cox-2-hämmare) kan ha bidragit till plötslig död hos idrottsmän under fysisk ansträngning. Preparaten har en känd biverkan i form av ökad hjärt-kärlsjuklighet och får ej ordineras till hjärtkärlsjuka personer. NSAID bör alltid förskrivas på strikt indikation. Dock anser myndigheterna fortfarande att NSAID kan säljas receptfritt till hjärt-kärlfriska varför frekvent användning sker utan läkarens kännedom.

Utredning

I utredning av eventuella hjärt-kärlproblem ingår följande:

  • Idrottarens sjukhistoria, speciellt ärftliga förhållanden. Har idrottaren svimmat eller känt yrsel vid ansträngning? Svimning efter avslutad aktivitet är relativt vanligt p g a sk vasovagala mekanisker. Har idrottaren haft plötsliga hjärtklappningsattacker under pågående ansträngning? Haft andningssvårigheter eller känt bröstsmärta under aktivitet?
  • Fysisk undersökning.
  • Vilo-EKG.

Sedvanlig kroppsundersökning görs.
Om positivt utfall vid något av dessa undersökningar, skrivs remiss till idrottsintresserad hjärtläkare för vidare utredning.
I Sverige finns rekommendationer från Riksidrottsförbundet (2005) och Socialstyrelsen (2006) om allmän undersökning av seniora elitidrottare. För aktuella svenska rekommendationer, se Riksidrottsförbundets och Socialstyrelsens hemsidor (www.rf.se).
Internationellt finns rekommendationer om undersökning av bredare grupper av tävlingsidrottare.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: