Ange ditt sökord

Annons:

Överkänsliga slemhinnor i luftvägarna (Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar/Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar)

Annons:

Definition

Tillstånd utan förträngning av luftrören men med astmaliknande symtom.
Etablerad medicinsk definition saknas för övrigt.

Orsak(-er)

Okänd. Eventuell överkänslighet med åtföljande förändring av reaktioner i luftvägarnas slemhinnor.

Symtom

Som vid astma, men astmamediciner hjälper inte.
Tyngd över bröstet, tungandning, hosta (ibland kronisk), ökad slembildning mm. Ibland ökande besvär vid ansträngning.
Ökade besvär även vid inandning av damm, torr/kall luft, fuktig luft (dis, dimma), retande lukter, rök, “sjuka hus” med mögelskador, parfymdoft mm. Ofta besvär från näsa, ögon.
Har patienten varit utsatt för de retande ämnena under en längre tid kan besvären fortsätta efter det att exponeringen upphört. Allergi mot mögel är dock mycket sällsynt!

Status

Normala lungfunktionundersökningar och även i övrigt är lungundersökning utan anmärkning.
Inga tecken till luftrörsförträngningar.

Alternativa överväganden

Astma. KOL. Kronisk luftrörskatarr. Hyperventilationssyndrom. Onormal rörlighet i stämbanden som vid inandning går ihop istället för att gå isär.

Utredning

Patientens sjukdomsberättelse. Har patienten haft andra luftvägsbesvär? Ögonbesvär? Allergiska hudbesvär? Annan känd allergi? Rökning patienten? har patienten exponerats för luftvägsirriterande ämnen?
Lungljudsundersökning.
Eventuellt lungröntgen.
Spirometri med s k reversibilitetstest.
Eftersom symtomen kommer och går (patienten blir ofta sämre om morgonarna samt efter viss exponering av luftvägsirriterande ämnen) kan PEF- kurva under 1-2 veckor vara en bättre metod att använda. PEF-kurva görs också efter given betablockad under 1-2 veckor. Variationen i kurvorna ska vara mindre än 20 procent, annars har patienten per definition astma!
Via lungklinik/yrkesmedicin kan kapsaicintest utföras. Är testet positivt och metakolin-/histamintesten negativa tyder detta på överkänslighet i luftvägarna. Är metakolin-/histamintesten positiva tyder detta på att patienten har astma.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: