Ange ditt sökord

Annons:

Östrogenbehandling

Annons:

Behandling

Det finns idag inget vetenskapligt underlag för en allmän rekommendation om hormonbehandling i förebyggande syfte till symtomfria kvinnor efter att menstruationerna upphört (menopaus).
Inte heller förebyggande behandling av benskörhet utgör någon godkänd indikationen för långtidsbehandling med östrogener p.g.a. den ökade risken för bröstcancer. Se vidare avsnittet Benskörhet i kapitlet Hormonsjukdomar.
Man kan vid behov av förebyggande behandling av benskörhet hos en kvinna utan klimakteriesymtom med god effekt pröva Selektiva Estrogen Receptor Modulerare, s.k. SERM-preparat. Kombinera gärna med kalktillskott. Tyvärr har behandlingen ingen effekt på så kallade vegetativa besvär som t ex blodvallningar, svettningar och hjärtklappning som kan uppträda när kvinnan kommer i klimakteriet.
Vanliga östrogenpreparat har däremot mycket god effekt på dessa symtom.
Låga doser östrogen har god effekt vid symtom från slida och urinvägar, se Besvär vid förtunnad (atrofisk) slemhinna i slidan nedan.

Långvarig östrogensubstitution (8-10 års behandling) ökar risken för bröstcancer. Tillägg av gestagener förefaller öka risken för bröstcancer ytterligare något. (Livstidsrisken för en obehandlad kvinna att få bröstcancer är 45/1000 kvinnor. Risken ökar till 52/1000 kvinnor vid långvarig östrogenbehandling).
Dödligheten i bröstcancer är inte säkert större bland hormonanvändande kvinnor jämfört med icke hormonanvändande. Hormonbehandlade kvinnor har lägre dödlighet i sin bröstcancer än icke-hormonbehandlade. Orsaken tros vara tidigare upptäckt (ökad självundersökning/uppföljande läkarkontakter) samt att brösttumörer hos dessa kvinnor har ett gynnsammare förlopp. Hormonbehandling skyddar i viss mån mot grovtarmscancer.
Östrogenbehandling av kvinnor med kvarvarande livmoder ger en påtagligt ökad risk för cancer i livmoderslemhinnan (endometriecancer). Denna risk kan helt upphöra eller minskas kraftigt med tillägg av gestagen.
Långvarig hormonbehandling ger en något ökad risk för äggstockscancer – ovisst hur gestagentillägg påverkar.
Östrogen eller östrogen/gestagen i tablettform ger en nära nog trefaldig ökning av risk för blodpropp i benen (venös tromboembolism). Man känner idag inte till om denna risk finns då östrogenet tillförs via ett plåster.
Behandling med östrogen eller östrogen/gestagen ger ingen minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vissa data talar snarare för en ökad risk för såväl hjärtinfarkt som stroke. Riskökningen gäller även för östrogenpreparat i lågdosbehandling.
Effekter på ämnesomsättning: Kunskapsläget avseende effekter av gestagenbehandling på ämnesomsättningen är begränsat. Vid behandling med östrogen ses positiv effekter särskilt på blodfetter. Eventuella gestagena biverkningar kan vara humörsvängningar, eventuell bröstömhet och svullnad. Tillväxt av myom sägs förekomma men ses i praktiken sällan.
Besvär vid förtunnad (atrofisk) slemhinna i slidan: För behandling av torrhet i slidan, urinvägsbesvär och inkontinens lämpar sig lågpotenta östrogener t.ex. östriol eller låga doser av lokalt tillfört östradiol.
Preparat för lokalbehandling är vagitorier, vaginalkräm eller vaginaltablett med 25 1/µg östradiol som ges 2 gånger per vecka samt vaginal silikonring som frisätter 8 1/µg östradiol per dygn. Ringbyte ska ske var 3:e månad.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: