Ange ditt sökord

Annons:

Oro vid demenssjukdom

Annons:

Definition

Plötslig psykisk oro eller annat oroligt beteende hos individ med demenssjukdom.

Orsak(-er)

Vid flera demenssjukdomar som t ex Alzheimers sjukdom eller demens till följd av små blodproppar i hjärnan (multiinfarktdemens), är snabba ändringar i stämningsläget vanliga. Likaså att individen plötsligt inte känner igen sig var han/hon är någonstans, är förvirrad eller har vanföreställningar. Vanföreställningarna innehåller ofta tankar runt att vara förföljd av någon eller tankar om att vara utsatt för elakheter (paranoida tecken).

Symtom

Oro och ängslighet. Aggressivitet via ord eller genom annat utagerande beteende som t ex att vifta med armarna, vilja skada etc. Rastlöshet, förändrad dygnsrytm med oro på natten och trötthet på dagen, kontaktsökande, ständigt ropande, plockighet m m.

Alternativa överväganden

Akut förvirring. Även en demenssjuk patient kan drabbas av en akut förvirring i samband med exempelvis akut sjukdom, förflyttning till annat boende eller annan säng, läkemedelsbehandling etc. Se avsnittet Förvirring hos äldre i detta kapitel.

Utredning

Snabb bedömning och handläggning! En begynnande oro som beror på demenssjukdom kan snabbt förvärras.
Vid oro pga akut förvirring, måste den bakomliggande orsaken alltid identifieras.
Sanera i läkemedelslistan och se om där finns mediciner som kan orsaka patienten oro. Tex kan de läkemedel som används vid Alzheimers sjukdom ge psykiska symtom som oro, aggressivitet och vanföreställningar.

Behandling

Om möjligt behandlas orsaken till oron. I övrigt får man behandla själva symtomen, i första hand med icke-farmakologiska metoder såsom trygg närhet till van personal eller närstående, promenader, kroppskontakt m.m.
Bensodiazepiner skall ej ordineras vid organisk hjärnskada.
Som lugnande och ångestdämpande kan klometiazol prövas.
Vid uttalad agitation eller aggressivitet kan ett neuroleptikum behövas. Man bör då välja ett preparat med endast mild antikolinerg effekt då antikolinerga läkemedel kan förstärka förvirringen. Doseringen bör hållas mycket låg eftersomdessa patienter ofta är ytterst biverkningskänsliga.
Vid akut okontrollerbar oro kan injektion av ett neuroleptikum i depåform ges (zuklopentixol). Effekten varar vanligen 2-3 dagar.
Obs! Det är viktigt att inte låta sig nöjas med att oron klingar av efter given läkemedelsbehandling, utan att verkligen ta reda på orsaken till varför oron började. Finns en bakomliggande kroppslig sjukdom?

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: