Ange ditt sökord

Annons:

Nerv- eller senskada i handen

Annons:

Orsak(-er)

Ofta stick- eller skärsår.

Utredning

Det räcker inte att be patienten att knyta, sträcka och spreta med fingrarna. Senor och nerver måste undersökas specifikt:
Ytliga böjarsenan testas genom att patientens handrygg vilar mot ett underlag. Därefter pressas de fingrar som ej skall undersökas mot underlaget. Be patienten att böja i fingret som skall undersökas. Om normal rörelse i PIP- leden är senan intakt.
Djupa böjarsenan testas genom att man pressar aktuella fingrets bas- och mellanben mot underlaget samtidigt som patienten försöker böja på fingertoppen. Normalt utslag talar för att senan är hel. Liten och svag rörelse liksom smärta vid rörelse, talar för en liten skada men att senan/muskeln inte här helt avsliten.
Sträckarsenor testas genom att patienten får sträcka i handled och fingerleder i tur och ordning med och utan motstånd.
Medianusnerven testas genom att patientens handrygg får ligga mot bordet och patienetn lyfter tummen rakt upp mot taket mot motstånd. Jämför med andra handen! Nerven registrerar känseln i ffa handflatesidan av första fingret (tummen) t o m III fingret (långfingret) samt den del av ringfingret som vetter mot tummen. Dessutom registreras känseln i den del av handflatan som också vetter mot tummen.
Känseln testas genom 2-punktdiskrimination. Man använder ofta ett gem som vikts till ett ”U” med 5 mm avstånd mellan spetsarna.Testa ffa tummen och pektingret och gör det med spetsarna i fingrens längdriktning. Kan patienten urskilja de två punkterna på 5 mm avstånd, föreligger normalförhållanden. Kan patienten urskilja 10 mm avstånd talar detta för mindre skada eller tillfällig påverkan.
Känsligheten kan också testas genom att omväxlande testa mot huden med spetsiga respektive runda delen av en säkerhetsnål samtidigt som patienten blundar. Om patienten då ej kan uppge om det känns vasst eller trubbigt, föreligger nervskada.
Nervskada medför också utslagen svettning (sudomotorfunktion) i drabbade området. Kan testas genom att ett pennskaft gnides mot huden. Brist på fukt ses i snett infallande ljus eller genom att friktionen från pennan är stor.
Ulnarisnerven testas genom att patienten spretar isär med pekfingret mot mostånd. Jämför med andra sidan. Ulnarisnerven är huvudsakligen en motorisk nerv; försörjer känsligheten den del av handflatan som vetter mot lillfingret, lillfingret och och den del av ringfingret som vetter mot lillfingret. Känsligheten testas på samma sätt som beskrivits ovan.
Radialisnerven ger vid skador i handen inget rörelsebortfall. Nerven registrerar i handen enbart känsel och innerverar ffa den del av handryggen som vätter mot tummen. Känsligheten testas på samma sätt som beskrivits ovan.

Behandling

Om skada i handen har inträffat, ta i första hand telefonkontakt med handkirurg eller kirurg.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: