Ange ditt sökord

Annons:

Nedre urinvägssymtom (Lower urinary tract symptoms / LUTS)

Annons:

Definition

Samlingsbegrepp för nedre urinvägssymtom. Har ersatt termer av typen ”prostatism”.
Se även avsnitten Prostatacancer, Prostataförstorning, Prostatit, Urinvägsinfektion resp Urininkontinens hos män i detta kapitel liksom Urininkontinens hos kvinnor i kapitel Gynekologiska sjukdomar.

Orsak(-er)

En mängd specifika sjukdomstillstånd kan ligga bakom LUTS: prostataförstoring, överaktiv blåsa, svaghet i urinblåsans tömningsmuskler, blåscancer, prostatacancer, prostatainflammation, urinvägsinflammation, inflammation i urinblåseväggen, rubbning i urinblåsfunktionen orsakad av nervskada, blåssten, blåshalsskleros, förträngning av urinröret.
Nervskador som kan uppträda i hela nervsystemet.
Läkemedel som slappnar av glatt muskulatur (antikolinerg effekt). Även vattendrivande läkemedel (diuretika) kan ge dessa besvär.
Stress.
Ökat vattendrickande.

Symtom

Lagringssymtom: Täta vattenkastningar på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, oförmåga att hålla tätt (inkontinens).
Tömningssymtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Utredning

Patientens sjukhistoria tas inklusive information om de mediciner patienten tar. Man bedömmer patientens stressnivå och kontrollera om patienten har sömnbesvär i samband med de nattliga vattenkastningarna.Vid läkarbesöket undersöks ändtarm och buk.
Bestämning av mängd urin som ej töms ut i samband med vattenkastning (residualvolymbestämning) görs på alla män med hjälp av ultraljud (bladderscan) eller kateter. Om mer än 100 ml finns kvar i blåsan ger detta patienten täta trängningar.
Tiden det tar för patienten att fylla ett decilitermått brukar kallas tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Tar det mer än 16 sekunder är detta ett tecken på förträngning i urinröret.
Patienten får själv föra en sk miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt kastar patienten vatten 4-7 gånger per dygn och det kommer ca 3-5 dl urin vid vid varje tillfälle. Den totala mängden urin per dygn är 1-2 liter.
Skattningsskala beträffande symtom görs enligt IPSS (International Prostate Symptom Score). Skalan tar även hänsyn till hur livskvalitén påverkas. Utifrån skattningen tolkas patientens besvär:

 • 0–7 poäng betyder lindriga besvär
 • 8–18 poäng måttliga besvär
 • och mer än 18 poäng svåra besvär

Lab-undersökningar som är vanliga är: Urinsticka, S-kreatinin, PSA och eventuellt PSA-kvot. PSA kan tas även efter en undersökning av ändtarmen (palpation per rectum). Urinvägsinfektion kan ge förhöjda PSA-värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling.
Via urolog kan vidare utredning ske med sk transrektalt ultraljud, cystoskopi samt cystometri.

Behandling

Riktas mot underliggande orsak.
Remiss till urolog skrivs när:

 • Då undersökning av prostatan via ändtarmen ger misstanke om prostatacancer.
 • Vid förhöjt PSA-värde. Enligt Nationella riktlinjer är beslutsgränsen för fortsatt utredning om PSA-värdet överstiger 3 µg/L. Ibland tas särskild hänsyn till patientens ålder, prostatastorlek mm. Plötslig stegring av PSA-värdet är ett observandum, även vid måttliga nivåer. En ökning av PSA-värdet på över 0,75 µg/L/år talar för prostatacancer.
  Likaså talar kvoten fritt PSA/Total serumPSA på under 14 – 21%, för ökad risk för prostatacancer.
 • Vid mycket ilskna och smärtsamma trängningar, särskilt om patienten bara haft besvären under en kort tid.
 • Vid nytillkommen blod i urinen (hematuri).
 • Vid stegring av S-Kreatinin där ett hinder i urinledare, urinblåsa eller urinrör inte kan uteslutas.
 • Vid upprepade urinvägsinfektioner.
 • Vid kvarstående urin i blåsan efter tömning (residualurin) på mer än 100 ml vid upprepade kontroller. Likaså remiss till urolog om patienten har en kateter som ej kan dras ut.
 • Då det tar mer än 20 sekunder för patienten att vid vattenkastning fylla ett decilitermått (tidsmiktion).
 • Då patienten på nytt får förträngning av urinröret trots prostataoperation.
 • Då patienten har mer än 20 poäng dvs “Uttalade symtom” vid testning med I-PSS.
 • Vid utebliven förbättring av tablettbehandling.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: