Ange ditt sökord

Annons:

Muskelsmärta i nacken (Nackmyalgi / Cervicalgia)

Annons:

Definition

Smärtsymtom från nacken p g a smärtande muskulatur.

Orsak(-er)

Nackmuskulaturens spänningstillstånd påverkas av såväl psykisk press som fysisk belastning. Det är oftast flera samverkande faktorer som ger smärtsyndromet.
Riskfaktorer är kvinnligt kön, rökning, övervikt, inaktivitet och depression.
Arbetsuppgifter
Stressnivå med såväl för stor arbetsmängd som för höga kompetenskrav. Stress ger lätt höjda axlar. Inga möjligheter till pauser eller mikropauser. Dålig motivation och arbetstillfredställelse. Känsla av att det utförda arbetet inte stämmer med egna “inre krav”. Stillasittande arbete.
Ergonomiska faktorer
Låsta arbetsställningar.
Repeterande arbetsmoment.
Arbete med armarna utåtförda eller upplyftade.
Dålig belysning, blänk i datorskärm.
Arbete med framskjuten nacke, använd korrekta terminalglasögon framför datorn!
Felinställd stol, det korrekta är att sitta på stolen med rak rygg och huvudet “ovanpå kroppen” – ej framåtlutad.
Arbetsbord/datorskärm på fel höjd, skärmens övre kant skall vara i ögonhöjd ca 500 mm från ögonen.
Uttalad kurvatur (lordos) i halskotpelaren och framskjutet huvud där huvudets tyngdpunkt faller framför lodlinjen i sittande.
Psykosociala/organisatoriska förhållanden
Inflytande och egenkontroll. Social gemenskap. Information och förutsägbarhet om den egna situationen. Klara mål och spelregler. Möjlighet till feed-back. Fysisk och psykisk trygghet. Öppet och tillåtande klimat. Möjlighet till utveckling.

Symtom

Smärtor från nacken. Huvudvärk framför allt i bakhuvudet. Smärta i nacken vid framåtböjning av huvudet. Ofta sammankopplat med depressivitet, sömnstörningar och huvudvärk.

Status

Normal neurologi, spänd muskulatur och ömma muskelfästen. Ofta inskränkt rörlighet. I regel ökad smärtreaktion vid tryck mot muskler och senfästen.

Alternativa överväganden

Nackspärr. Nervsmärtor i nacke och arm. Myofasciellt smärtsyndrom. Delsymtom vid ångest- och depressionstillstånd. Inflammatorisk muskelreumatism (Polymyalgia reumatika).

Utredning

Nackundersökning beträffande rörlighet och eventuell ömhet. Spända muskler?
Eventuell psykiatrisk bedömning för att komma åt bakomliggande ångest. Kontrollera också patientens arbetsmiljö liksom den privata sfären. Ergonomisk bedömning av arbetsplatsen. Det är dock viktigare att efterhöra med individen om denne har besvär vid arbetsplatsen och i vilken siuation besvären uppstår. Man kan få besvär trots en utmärkt arbetsplats sett ur ergonomisk synvinkel.
Eventuellt kontroll av sänkan (SR) och snabbsänka (CRP).

Behandling

Lugnande besked.
Professionellt ledd konditions- och styrketräning.
Smärtstillande medel, eventuellt inflammationshämmande medel, t ex NSAID vid tillfälliga besvär.
Undik termer som “vila”, “utsliten” och “arbetsskada”.
Behandla eventuell bakomliggande ångest.
Se till att patienten får mentala och fysiska mikropauser.
Måttlig aktivitet är bättre än vila. Träning + nackkudde har visat sig vara den bästa behandlingen mot måttliga nacknesvär.
Akupunktur är smärtlindrande. Passiva metoder som t ex TENS har begränsat värde; de riskerar även att förstärka “somatiseringen” av besvären.
Kognitiv beteendeterapi har påvisad effekt.

Kontakt skall tas med företagshälsovården för anpassning av arbetet så att patienten kan vara kvar på arbetsplatsen trots eventuella symtom och med nedsatt arbetsförmåga.
Bästa farmakologiska behandlingen vid långdragna besvär är antidepressiv (=smärtstillande) behandling med amitriptylin i lågdos. Ges till natten, till en början i dos 5-10 mg. Sedan långsam höjning tills effekten kommer, oftast 30-50 mg.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: