Ange ditt sökord

Annons:

Missbruk och beroende

Annons:

Definition

Missbruk är när man gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog.
Beroende är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog.

Missbruk (enligt DSM IV)
I det system som tagits fram för att tydligt kunna ställa diagnos på patienter med psykiska besvär (DSM-systemet), ska minst 1 av följande påståenden gälla under en och samma 12-månadersperiod:

 • Att vid upprepade tillfällen ha använt en substans, så att man misslyckats med att klara av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet.
 • Att ha upprepat bruket i situationer där det medför stora risker för fysisk skada, t ex rattfylla.
 • Att vid upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t ex polisen, på grund av droger.
 • Att ha fortsatt med drogbruket trots att det givit upphov till återkommande sociala problem pga drogeffekterna.
 • Att symtomen aldrig uppfyllt kraven för beroende av drogen enligt vad som krävs, se nedan.

Beroende (enligt DSM IV)
Minst 3 av följande situationer ska gälla under en och samma 12-månadersperiod för att diagnosen Beroende ska slås fast:

 • Det sker en tillvänjning (toleransutveckling), med antingen behov av en påtagligt ökande mängd för att få effekt eller minskad effekt vid ett fortsatt bruk.
 • Det uppstår typiska abstinenssymtom eller att bruket fortsätter för att undvika sådana symtom.
 • Drogen används i större mängd eller under längre tid än man tänkt sig från början.
 • Man har ständigt en önskan att minska intaget.
 • Drogbruket ägnas mycket tid.
 • Drogbruket påverkar viktiga sociala aktiviteter.
 • Drogbruket fortsätter trots kunskap om skadeeffekterna.

Orsak(-er)

I hög grad ärftligt. Ofta okänd orsak men uppmärksamhet måste riktas mot eventuell
Bakomliggande ADHD-störning?
Antisocial personlighetsstörning?
Primär ångestproblematik?

Övrigt

Patientföreningar:

Anonyma Alkoholister (AA), tfn 08-720 38 42.
Alkoholproblematikers riksorganisation, tfn 0651-105 87.
Anonyma narkomaner, tfn 0771-13 80 00.
Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN), tfn 08-642 06 50.
Riksförbundet för Hjälp åt Narkotika- o Läkemedelsberoende (RFHL), tfn 08-54 55 60 60.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: