Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Definition

Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge.
Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt.
Upprepade episoder av mani räknas till Manodepressiv sjukdom.

Orsak(-er)

Uppträder ofta utan påvisbar anledning. Ingår vanligen i ett episodvist förlopp. Ärftlighet har påvisats och sömnbrist kan påverkas.
Psykiskt eller fysiskt omskakande händelse i patientens tidigare liv.
Antidepressiv behandling med mediciner eller sk elektrokonvulsiv behandling (ECT).
Kortisonbehandling t ex vid reumatiska sjukdomar. Levodopa.
Drogmissbruk med alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl.
Kroppslig sjukdom t ex hög ämnesomsättning (hypertyreos), skador på hjärnan i samband med förlossning eller efter stroke.

Symtom

Sjukdomen uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.
Minst en vecka med ihållande abnormt förhöjt stämningsläge. Patienten skrattar, skämtar, vitsar, upplever vitalitet och kreativitet och frihet från vardagstristess. Individen tycker att de egna arbetsprestationerna är utmärkta. Stämningslägesförändringen inträffar relativt snabbt. Patienten har ofta ett ostabilt stämningsläge eller så är patienten påtaglig irriterad.
Störningen skall orsaka påtaglig funktionsförsämring i yrkesliv, sociala relationer eller att sjukhusvård är motiverad för att förhindra skada hos den drabbade eller hans/hennes omgivning.
Minst 3 av nedanstående symtom skall finnas, minst 4 om sinnesstämningen bara är irritabel:

  • Förhöjd självkänsla eller grandiositet. Patienten känner sig betydelsefull, förnäm, kan känna sig utvald.
  • Minskat sömnbehov, utvilad efter tre timmars sömn.
  • Mer pratsam än vanligt
  • Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.
  • Lätt distraherad
  • Ökad och målinriktad aktivitet. Patienten blir intensivt engagerad i arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller så blir patienten psykomotorisk agitaterad och irriterad.
  • Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser t ex ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc.

Alternativa överväganden

Bipolär sjukdom. Hypomani.
Drogmissbruk med alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl.
Kroppslig sjukdom t ex förhöjd ämnesomsättning(hypertyreos).

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge.
Visar patientens sjukhistoria tecken på bipolär sjukdom, ärftlig belastning, Psykiskt eller fysiskt omskakande händelser eller Sömnbesvär?
Genomgång av aktuell medicinering. Visas tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Viktigt att skilja ut eventuell psykisk eller fysisk orsak till manin.
Kontrollera ämnesomsättningsprover S-T4 + TSH. Ställningstagande till datortomografi eller MR hjärna.

Behandling

Akutbehandling sker via psykiatrisk klinik.
Akutbehandling ges i form av atypiskt neuroleptika som olanzapin. Även litium ges vb i akutskedet om än i högre doser än underhållsdos.
Klassiska neuroleptika som haloperidol, klorpromazin, m fl undvikes p g a dess biverkningar. Undvik även risperidon!
Därefter och som profylax litium, valproinsyra, lamotrigin eller olanzapin. Se f.ö. behandling vid Manodepressiv sjukdom.
Viktigt är en stabil och fungerande sömnmedicin. Se kapitel Sömnstörningar.
Samtalskontakt via psykolog eller kurator enl kognitiv modell! En allians arrangeras med patient/anhöriga/arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid eventuella maniska återfall.
Eventuellt måste man göra en social kontroll för att räta upp havererad ekonomi etc efter den maniska perioden. Patienten skall undvika alkohol.
Observera att patienter med fysisk eller psykisk orsak till symtomen inte skall ha litiumprofylax eller annan stämningsstabiliserare!

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: