Ange ditt sökord

Annons:

Lungödem

Annons:

Definition

Vätskefyllnad i lungornas luftförande blåsor (alveoler).

Orsak(-er)

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, sviktande hjärtfunktion, sjukdom i hjärtats klaffar, oregelbunden hjärtrytm.
Övriga: Lungsjukdomar, förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning m.fl.

Symtom

Hosta med vitt eller rosafärgat, fradgande upphostat slem. Andnöd, ångest. Kallsvett, hjärtklappning. Blåfärgade läppar.

Åtgärd(-er)

Vid undersökning av lungorna hörs typiska andningsbiljud s.k. lösa rassel.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt.
Förbered patienten för ambulanstransport.

  • Låt patienten halvsitta upp med huvudet högt och benen lågt. Pröva även försiktig stas i överarmar och lår med bt-manchetter.
  • Ge syrgas, gärna i näskateter 2 – 3 l/min. Till KOL-patienter dock endast 1 l/min.
  • Sätt en nål i blodbanan för ev. injektioner (i.v. infart).
  • Nitroglycerintablett under tungan om systoliskt blodtryck är över 100 mmHg
  • Injektion av vätskedrivande medel t.ex. furosemid 20–40 mg direkt i blodbanan (intravenöst). Kan upprepas efter 30-60 minuter.
  • Ev injektion av morfin 2,5–10 mg intravenöst om patienten har svår smärta.
Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: