Ange ditt sökord

Annons:

Lunginflammation hos äldre (Pneumoni)

Annons:

Definition

Infektion i lungvävnad, orsakad av bakterier, virus, svamp eller parasiter.

Observera

Beskrivningen nedan betonar den äldre människans förhållanden. För en fullständig beskrivning se det allmäna ansvnittet om lunginflammation i avsnittet andningsvägarnas sjukdomar.

Orsak(-er)

Lunginflammation uppstår lättare om patienten har astma, kroniskt nedsatt lungkapacitet p g a rökning (KOL) eller bindvävssjukdomar som drabbat lungvävnaderna. Allmän nedsättning av kroppens infektionsförsvar ser man även vid blodcancer (leukemi) eller kontinuerlig behandling med kortisontabletter. Bidragande orsaker till lunginflammation kan vara långvarigt sängläge, sviktande hjärtfunktion liksom undernäring.
Ofta börjar lunginflammationen med en infektion av ett virus (t ex influensavirus). Därefter kommer ofta en invasion av bakterier.

Symtom

Ofta är det hos äldre endast sparsamma symtom. Ibland ses snabb andning eller smärtor i samband med andning. Hosta, liksom lågt blodtryck kan förekomma. Trots kraftiga lunginflammationer har ofta äldre ingen feber eller endast en obetydlig temperaturstegring.
Ett snabbt insjuknande tyder ofta på infektion med pneumokocker.

Utredning

Patientens sjukhistoria är viktig. Klinisk undersökning och laboratorieprover är ofta svårvärderade.
Finns bakomliggande sjukdomar? Tuberkulos? Sväljningsproblem? Har föda kommit ned i fel strupe? Finns tecken på urinvägsinfektion? Pågående cellgiftsbehandling? Vid osäkerhet om diagnos görs lungröntgen, urinodling och blododling.

Behandling

Mot “vanlig” lunginflammation ges vanligt penicillin (fenoximetylpenicillin) eftersom det ofta är bakterier av typen pneumokocker som orsakar infektionen.
Vid lunginflammationer som drabbar patienter inneliggande på sjukhus är det ofta andra bakterier som orsakar sjukdomen t ex staph aureus, klebsiella, pseudomonas. Dessa patienter ordineras cefalosporiner, eventuellt kombinerat med metronidazol.
Patienter som svalt fel och fått ned “munflora” i lungorna ordineras bensylpenicillin.
Patienter som pga kräkning fått ned magsäcksinnehåll i luftvägarna (aspiration) ordineras cefalosporin, ev kombinerat med metronidazol.
Vid lunginflammation orsakad av bakterien legionella ges erytromycin.
Patienter med tuberkulos samt de patienter som har starkt nedsatt immunförsvar och som samtidigt har lunginflammation skall bedömas av lungläkare.
Vaccination mot lunginflammation sk pneumokockvaccination, rekommenderas till alla som fyllt 65 år och till patienter med hjärt-lungsjukdom.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: