Ange ditt sökord

Annons:
Annons:

Orsak(-er)

Våld mot leden, broskförslitning (artros) eller reaktion på infektion i tarmar, underliv, luftvägar eller efter fästingbett (reaktiv artrit).
Dessutom ses ledsvullnad vid ledinflammation vid psoriasis, bakteriell ledinflammation (septisk artrit), gikt, kronisk ledgångsreumatism, Bechterews sjukdom, falsk gikt, sarcoidos (ovanligt).

Symtom

Svullnad, värmeökning, smärta, rörelseinskränkning i led. Besvären utvecklas under timmar till dagar.
Vid bakteriell ledinflammation (septisk artrit) ofta feber och allmänpåverkan.
Ett jämnt svullet finger eller tå (“korvfinger” eller “korvtå”) talar för spondartrit eller psoriasisartrit. Psoriasisartrit kan finnas i såväl enstaka som många leder samtidigt. Inflammationen sitter ofta i yttersta fingerleden. Ibland även i ryggrad och bäcken med inflammatorisk ryggsmärta. Ledinflammation i leder runt bröstbenet tyder också på spondartrit.
Vid typisk ledinflammation vid psoriasis är de yttre fingerlederna påverkade, patienten har inflammerade muskelfästen och sk synoviala leder. Diagnosen kan sättas även i frånvaro av hudsymtom (”psoriasisartrit sine psoriasis”).

Utredning

Genomgång av patientens sjukhistoria inklusive medicinering och sedvanlig klinisk undersökning. Finns tecken på Öron-näsa-halssjukdom? Mykoplasma? Genomgången virussjukdom? Finns tecken på glutenöverkänslighet? Tecken på psoriasis (hud, framför ändtarmsöppningen, navel, hårbotten, naglar)? Vid psoriasis svullnar ffa de yttersta fingerlederna upp.
Att utesluta ledinfektion (septisk artrit) är alltid det primära.
Laboratorieprover: Blodvärde (Hb), vita blodkroppar (LPK, diff) sänka (SR), snabbsänka (CRP), urinsyra (S-urat) och urinsticka.
Eventuellt prover avseende gonorré, klamydia, borrelia, mykoplasma och faecesodling.
Om reumatisk sjukdom misstänks kontrolleras anti-CCP (antikroppar mot cyklisk citrullinerande peptider) och eventuellt ANA (Antinukleära antikroppar). Vid psoriasismisstanke kontrolleras transglutaminas- antikroppar.
Röntgen av leden görs för att utesluta skelettskada efter våld.
Ultraljud kan diagnostisera slemsäckar och andra mjukdelsskador.
Vid vätska i leden görs ledpunktion som beträffande knäleden lättast utförs från yttersidan i höjd med knäskålens övre begränsning. Detta kan göras med en grov nål sedan man först öppnat huden med ett knivblad. Detta för att undvika att hudfragment kommer in i leden. Man kan också använda vakutainer.
Undersök socker i blod och jämför med socker i ledvätska. Lågt ledsocker tyder på bakteriell infektion p g a att bakterier konsumerar sockret i ledvätskan.
Undersökning i mikroskop och polariserat ljus avseende urinsyra- och pyrofosfatkristaller.
Om man från början misstänker att patienten har en infektion i leden ska knäledspunktion utföras på sjukhus.

Behandling

Reaktiv artrit: Infektionen har ofta läkt ut varför antibiotika knappast är meningsfullt. 90 % av fallen läker spontant, men patienten har ibland kvarstående besvär under åratal. Vid kvarstående gonorré, klamydia etc ges självfallet antibiotika.
Acetysalicylsyra (ASA) och NSAID kan prövas, liksom elastisk binda och sjukgymnastik.
Bakercysta kan behandlas med kortisonlösning i knäleden. Man injicerar 2 ml metylprednisolon + 3 ml 1% mepivakain. Vätskorna blandas före injektion.
Septisk artrit: Akutremiss till sjukhus. Om transporten är lång odlas prov från blod och ledpunktat omedelbart och patienten skall ha antibiotika. Samråd med infektionsläkare.
Övriga artriter: Symtomatisk behandling med NSAID. Psoriasisartrit hos individ med celiaki brukar bli bättre efter kostomlägning till glutenfri kost.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: