Ange ditt sökord

Annons:

Ledinflammation, icke bakteriell (Reaktiv artrit / Reiters syndrom / Monoartrit / Polyartrit / Oligoartrit)

Annons:

Orsak(-er)

Inflammation i flera leder (polyartrit): Icke bakteriell immunologisk reaktion på infektion i mag-tarmkanalen , urinvägar, underlivsorgan eller i luftvägar.
Utlösande sjukdomar kan vara salmonella, shigella, campylobakter, yersinia och chlostridium difficile, gonorré, klamydia) borrelia, mykoplasma, streptokocker, virusinfektioner som ”förkylningar”), rubella.
Även Crohns sjukdom, Ulcerös kolit, leverinflammation (tänk ff.a. på hepatit C vid debut av polyartrit), Bechterews sjukdom och psoriasis.
Inflammation i fotlederna på både höger och vänster sida (fotledsartrit) är ett vanligt och tidigt tecken vid debut av sjukdomen sarcoidos. Vid denna sjukdom ser man på lungröntgen körtlar vid lungroten och ev samtidigt knölros (erytema nodosum).
Inflammation i enstaka led (monoartrit) Tänk på gikt, psoriasis, kristallartrit, bakteriell ledinflammation, överbelastning, yttre skadeverkan.
Reiters syndrom är ledinflammation som oftast är utlöst av tarminfektion eller infektion i urinvägar eller underliv.

Symtom

Ledinflammationen ger svullnad, värmeökning, vilovärk, smärta vid belastning och ibland även rodnad av drabbad led.
Den reaktiva ledinflammationen uppträder 1-6 veckor efter den utlösande infektionen. Patienten har ofta en lätt temperaturstegring.
Nedre extremiteter drabbas oftare av ledinflammationer än övre. Ibland fingerledsinflammation och svullnad eller ömhet vid senfästen som hälsena och senor i fotvalvet.
Vid Reiters syndrom: ledinflammation (artrit), urinrörsinflammation (uretrit) och bindhinneinflammation (konjunktivit).

Alternativa överväganden

Ledinflammation i händernas och fötternas småleder är vanligt vid psoriasis. Det är ffa de yttersta lederna som drabbas. Blödning i leden i samband med våld. Kristallartrit. Gikt. Ledhinneinflammation (synovit). Ledsmärtor är ett vanligt symtom hos patienter med Ehlers-Danlos syndrom, en bindvävssjukdom som drabbar många leder och som bl.a ger patienten överrörlighet i lederna. Bakteriell ledinflammation. Kronisk ledgångsreumatism. Broskförslitning i leden (artros).

Utredning

Noggrann sjukhistoria. Tidigare infektioner? Utlandsvistelse? Sexuell aktivitet?
Punktion av leden görs vid misstanke på bakteriell orsak. Odling görs av av punktatet och man bedömmer förekomst av vita blodkroppar, glukos (socker) och mjölksyra (laktat) i ledvätskan.
Eventuell förekomst av pyrofosfatkristaller studeras i ett polarisationsmikroskop.
S-urat och borreliaserologi kontrolleras.
Odling görs också på prov från urinrör, livmodertapp, svalg, urin, avföring. Beträffande avföringsprov kontrollerar man främst förekomst av salmonella, shigella, yersinia, campylobacter.
Urinsediment.
Följ sänka (SR) och snabbsänka (CRP).

Behandling

I lindriga fall: Smärtstillande, t.ex acetylsalicylsyra. Ofta krävs dock NSAID-behandling.
Sjukgymnastisk behandling och förebyggande av ledstelhet s k konturprofylax. Dessa ledsjukdomar läker i regel inom någon månad upp till ett halvår.
I svåra fall: Kortisontabletter eller -injektion i leden efter det att bakteriell ledinflammation uteslutits.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: