Ange ditt sökord

Annons:

Läkemedelsutlöst huvudvärk (Läkemedelsgenererad huvudvärk)

Annons:

Definition

Huvudvärk som utlöses eller underhålles av läkemedel.
Misstänks hos patienter som i mer än 3 månader använt akutläkemedel beskrivna nedan i mer än 10 dagar per månad.
Läkemedelsutlöst huvudvärk är den tredje vanligaste huvudvärksdiagnosen i primärvård efter migrän och spänningshuvudvärk.

Orsak(-er)

Stort intag av läkemedel mot huvudvärk enl ovan. Patienten utvecklar såväl ett fysiskt som psykiskt beroende.
Själva orsaken till detta beroende är okänd men det sker en sänkning av smärttrösklarna i hjärnan. De vanligaste substanserna är ASA eventuellt med koffein, NSAID, paracetamol eventuellt med kodein, benzodiazepiner, triptaner och ergotamin.
Triptaner förefaller vara den substans som lättast framkallar åkomman, men ofta är flera läkemedel inblandade.
Av okänd anledning framkallas inte kronisk huvudvärk av smärtstillande medel t ex acetylsalisylsyra (ASA) och NSAID då de ges mot annan sjukdom som t ex reumatoid artrit.

Symtom

Ofta diffus bild så länge läkemedelsintaget fortsätter. Det är vanligt att patienten har daglig huvudvärk som redan finns vid uppvaknandet. Ofta en blandning av symtom som vid migrän och spänningshuvudvärk.
Vid minskning av tablettintaget uppträder ofta ökad huvudvärk, trötthet, hjärtklappning, illamående-kräkningar, yrsel, oro, depressivitet, koncentrationsproblem.
Patienten är såväl fysiskt- som psykiskt beroende av läkemedlen.
Klar underdiagnostik, dvs vi missar ofta denna diagnos.

Alternativa överväganden

Kronisk spänningshuvudvärk. Kronisk daglig huvudvärk.

Behandling

Hos starkt motiverad patient kan medicinerna sättas ut abrupt, annars används ett individuellt anpassat nedtrappningsschema.
Huvudvärksdagbok rekommenderas.
Eventuellt ges en låg dos amitriptylin under avgiftningen. Börja med 5-10 mg och öka med 10 mg/vecka till cirka 50 mg eller tills det att patienten känner en lätt muntorrhet. Sänk därefter 10 mg. Vid utsättning av preparatet skall denna också ske långsamt.
Ett alternativ för patienten är att använda ett NSAID preparat som t ex naproxen under en övergångsfas. Dock under förutsättning att det är en annan substans som har orsakat besvären. Tät kontakt med mottagningen under avgiftningsfasen.
Efter det att patienten varit utan sina värktabletter under ett antal veckor/månader minskar eller försvinner huvudvärken. Först då kan man ta ställning till om någon annan huvudvärksdiagnos föreligger. Det är inte ovanligt med att patienten har en migränsjukdom som ursprungsdiagnos.
Man måste också ha focus på patientens livssituation i stort, en situation som oftast behöver ändras.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: