Ange ditt sökord

Annons:

Lågt blodtryck hos äldre (Hypotoni)

Annons:

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck.
Minskning av systoliska blodtrycket mer än 20 mm vid uppresning från liggande.
Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen.
Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Observera

Beskrivningen nedan betonar den äldre människans förhållanden. För en fullständig beskrivning se lågt blodtryck.

Orsak(-er)

Normalt omfördelas blodet från övre kroppshalvan till nedre i samband med att man reser sig. Detta leder till att hjärnan får för lite blod och man kan svimma. Kroppen brukar själv förebygga detta genom att blodkärlen i nedre kroppshalvan drar ihop sig, pulsen ökar och blodtillförseln till hjärnan ökar. Det är dock inte alltid som dessa mekanismer fungerar utan de sätts ur spel. Detta tillstånd brukar kallas för ortostatism.
Patienten kan ha haft en infektion, magrat, drabbats av cancer, haft långvarigt sängläge, liten blodvolym, lågt blodvärde eller åderbråck. Även läkemedelelsbehandling med vattendrivande och blodtryckssänkande mediciner eller med psykofarmaka kan utlösa besvären.
Vid lägesorsakat lågt blodtryck (postural hypotoni) sjunker blodtrycket men den normala pulsökningen uteblir då personen reser sig från liggande till stående. Dessa besvär ses ofta hos äldre men även hos personer med Parkinsons sjukdom, diabetes och olika sjukdomar i nervsystemet.
Besvären orsakas ofta av en kombination av flera faktorer.

Symtom

Yrsel, svimning, i värsta fall kramper. Allt detta till följd av försämrat blodflöde till hjärnan.

Utredning

Laboratorieprover: Blodvärde (Hb), S-Na, S-K, eventuellt plasmasocker (P-Glu), vitamin B12, homocystein.
Finns tecken på sviktande hjärtfunktion? Nedsatt funktion i nerver t ex nedsatt vibrationssinne? Använder patienten mediciner som sänker blodtrycket?
Blodtrycksmätning görs med patienten i liggande ställning. Därefter i stående ställning efter 5 minuter.

Behandling

Läkemedelsgenomgång. Motion. Undvik sängläge.
I vissa fall ges en remiss till sjukgymnast och arbetsterapeut. De kan hjälpa patienten att hitta bra strategier för att minska fallrisken. Lindning av underbenen.
Läkemedel som ökar blodtrycket kan ges t.ex. etilefrin. Vid svårbehandlade situationer kan man kombinera behandlingen med fludrokortison som har en kortisonliknande mineralkortikoid effekt. Utvärdera och avsluta behandlingen om den inte har någon effekt.

Annons:

Det här faktabladet handlar om:

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: